Jak czytamy na stronach Ministerstwa Finansów to już ósma tego typu umowa zawarta przez szefa KAS z biznesem. A resort finansów planuje dalszy rozwój współpracy z dużymi podmiotami i wspólnie z Komisją Europejską pracuje nad ewaluacją pilotażu Programu Współdziałania.

- Program Współdziałania to partnerstwo oparte na dialogu i nowoczesna obsługa podatnika, to jednocześnie odpowiedzialny krok w przyszłość. Dziś kolejny podatnik – Cedrob S.A. – zdecydował się na ten krok i inwestycję w Polskę - podkreśla sekretarz stanu w MF, szef KAS mł. insp. Bartosz Zbaraszczuk.

Na czym polega Program Współdziałania?

Jak się dowiadujemy, Program Współdziałania stanowi nową formę ścisłej i stałej współpracy pomiędzy podatnikiem oraz szefem KAS, opartą na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i transparentności.

- Jej celem jest zapewnienie przestrzegania przez podatnika prawa podatkowego, przy aktywnym wsparciu Szefa KAS. Współpraca w ramach Programu ma zapewnić prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych w bieżąco składanych deklaracjach, z jednoczesnym ograniczaniem kontroli u podatników – informuje resort.

Program skierowany jest do podmiotów gospodarczych osiągających przychody powyżej 50 mln euro.

- W ramach Programu, KAS dopasowuje obsługę do danego podatnika. Dostosowuje też poziom nadzoru i monitoringu nad podatnikiem do wdrożonych przez niego środków nadzoru nad wewnętrznymi procesami, w tym nadzoru nad kwestiami podatkowymi. W programie podatnik zasadniczo sam przeprowadza kontrolę swoich rozliczeń, a administracja skarbowa nadzoruje mechanizmy kontroli wewnętrznej u podatnika. Taki model współpracy został wdrożony w kilkudziesięciu krajach, m.in. w Holandii, Hiszpanii, Francji, Austrii, USA, Australii – czytamy na stronach resortu finansów.