Gwarancje od naszych partnerów każą nam wierzyć, że umowa zbożowa będzie nadal funkcjonować w dotychczasowych parametrach – stwierdził T. Wysocki. Wymienił też prawdopodobne przyczyny groźby Rosji zablokowania przedłużenia porozumienia.

Powiedział, że Rosja nie doceniła ukraińskiej możliwości. Przed uruchomieniem korytarza zbożowego przewidywano, że Ukraina będzie mogła wyeksportować go ok. 1 mln ton. Jednak wyeksportowano 2,5 mln ton w miesiąc i 10 dni. 

- Rosja wobec rekordowych zbiorów stara się zwiększyć popyt na swoje zboża. Wiceminister uważa, że Rosjanie rozumieją, że sprawa korytarza zbożowego jest dla Ukrainy ważna i będą szantażować wszystkim, co ważne dla Ukrainy - wyjaśnił Wysocki.