Zdaniem Komisji produkcja wyniesie w sezonie 2010–2011 maksymalnie 277 mln t. Jest to o 9 mln t mniej w porównaniu do lipcowych prognoz i o 15 mln t poniżej poziomu ubiegłorocznych zbiorów.

Komisja Europejska ocenia unijną produkcję pszenicy na 126 mln t, tj. o 4 mln t mniej niż w lipcowej prognozie. Zbiory jęczmienia natomiast szacowane są na 53 mln t. O trzy miliony ton mniej niż w przewidywaniach z lipca. Prognozy dla kukurydzy sa również o blisko 3 mln t niższe od poprzedniej prognozy i wynoszą 55 mln t.

Ostatnia korekta zbiorów jest spowodowana przede wszystkim gorszymi wynikami produkcji w stosunku do wcześniej spodziewanych w Niemczech i w Wielkiej Brytanii, związanymi z obfitymi opadami deszczu w czasie żniw.

Źródło: FAMMU/FAPA/farmer.pl