Strategia „Od pola do stołu” wchodząca w skład tzw. Zielonego Ładu, to ogromne wyzwanie dla całego europejskiego rolnictwa. Zakłada ona między innymi ograniczenie zużycia nawozów o 20 proc. i ograniczenie zastosowania pestycydów o 50 proc.

W tej sytuacji przed całą branżą stoi ogromne wyzwanie: z jednej strony należy zwiększyć precyzję nawożenia, tak aby przy ograniczonych dawkach nawozów uzyskać zbliżoną efektywność produkcji. Z drugiej zaś strony niezbędne jest doskonalenie agrotechniki i wdrażanie nie chemicznych metod ochrony roślin przed agrofagami.

Dostrzegając wyzwania przed którymi w obliczu Zielonego Ładu stoi rolnictwo firmy Agro-Masz i Agrii podjęły się powołania do życia projektu "Agrii i Agro-Masz w uprawie kukurydzy na założeniach Zielonego Ładu. Ma on polegać na przeprowadzeniu doświadczeń polowych, porównujących efektywność produkcji kukurydzy uprawianej w różnych technologiach.

W siewie kukurydzy wziął udział siewnik Agro-Masz Falcon, fot.BW
W siewie kukurydzy wziął udział siewnik Agro-Masz Falcon, fot.BW

Założenia projektu zaprezentowano wczoraj (28.04.2021 r.) podczas spotkania dla dziennikarzy, połączonego z pokazem maszyn uprawowych Agro-Masz, które odbyło się przy siedzibie firmy w Strzelcach Małych k. Radomska.

Jak mówił podczas spotkania dr Marek Reich, menadżer działu rozwoju w Agrii Polska, projekt ten jest odpowiedzią na planowane zmiany polityki rolnej Unii Europejskiej:

- Projekt jest kontynuacją rozpoczętych w ubiegłym roku doświadczeń dotyczących uprawy rzepaku w różnych technologiach uprawy. W obecnym sezonie badania nad tą uprawą prowadzimy w północnej części kraju, tak aby ocenić skuteczność technologii uprawy w nieco innych warunkach klimatycznych. Natomiast zakres badań rozszerzamy o uprawę kukurydzy – mówił podczas spotkania specjalista.

Jak dodawał, założenia Zielonego Ładu stanowią duże wyzwanie dla rolnictwa:

- Już dziś zaczynamy odczuwać jego skutki, choćby przez to, że od sierpnia będziemy mogli stosować mocznik w formie otoczkowanej lub wzbogaconej o inhibitor ureazy. Natomiast docelowym celem jest znaczące ograniczenie zużycia nawozów i pestycydów, stąd konieczność przede wszystkim doskonalenia precyzji nawożenia – podkreślił specjalista.

Badania przeprowadzone będą na wspomnianym stanowisku po rzepaku, poletka doświadczalne podzielone zostaną na trzy sekcje, uprawiane odpowiednio w technologii strip-till, w uprawie uproszczonej głębokiej, oraz w uprawie tradycyjnej. Na wszystkich poletkach zostanie zastosowana jedna odmiana kukurydzy. Na poszczególnych wariantach doświadczenia zastosowane zostanie zmienne nawożenie, a także zmienna technologia aplikacji nawozu (rzutowa lub doglebowa).

- Wyniki zostaną ocenione przede wszystkim pod kątem ekonomicznym, liczymy, że bardziej precyzyjne nawożenie będzie również bardziej efektywne, co powinno skutkować wyższą opłacalnością produkcji – mówił dr Marek Reich.

fot.BW
fot.BW

Podczas spotkania zaprezentowano również cztery nowe maszyny do uprawy i nawożenia firmy Agro-Masz. Pokazano między innymi zmodernizowaną wersję agregatu do uprawy uproszczonej Salvis, siewnik punktowy Falcon, wielofunkcyjny siewnik czołowy Ikar, współpracujący z agregatem podorywkowym Runner, pozwalającym na doglebową aplikację nawozu, a także pielnik międzyrzędowy Strix, który nie tylko pozwala na mechaniczne odchwaszczenie roślin uprawianych w szerokich rzędach, ale także na ich precyzyjne nawożenie.

Relacja z prezentacji poszczególnych maszyn już wkrótce na naszym portalu!