Rolnicy coraz częściej pytają o odmiany tolerancyjne na warunki stresowe. Zdają sobie bowiem sprawę, że wysiew odmian wrażliwych to słabsze wykorzystanie potencjału plonotwórczego drzemiącego w kukurydzy. W odpowiedzi na coraz częściej występującą suszę hodowcy próbują wyhodować odmiany o możliwie najwyższej tolerancji na warunki stresowe powodowane suszą. Jednak roślina bez wody nawet na najlepszym stanowisku nie przeżyje.

Firma Limagrain po wieloletnich testach wyselekcjonowała odmiany kukurydzy ziarnowej, które są najbardziej przydatne do uprawy w warunkach stresowych i nadała im przydomek Hydraneo. Należą do nich odmiany:

  • LG 30.215 – mieszaniec pojedynczy o ziarnie typu f/d, rekomendowany do uprawy na ziarno i kiszonkę w całym kraju, FAO 230;
  • LG 30.315 – mieszaniec pojedynczy, ziarno typu d, rekomendowany do uprawy na południu Polski, FAO 280–290;
  • LG 31.250 – mieszaniec trójliniowy, ziarno typu f/d, rekomendowany do uprawy na kiszonkę w całym kraju, na ziarno w centralnej i południowej Polsce, obecnie w trakcie rejestracji.

Jednak skupianie się jedynie na doborze odmian jest niewystarczające. Suszę postrzegać trzeba jako zjawisko powodowane nie tylko brakiem opadów, lecz także jako efekt wpływu nakładających się czynników, jak: przedplon, stanowisko, sposób uprawy, nawożenie, zdrowotności roślin, temperatury w trakcie sezonu, dobór odmian i niedobory wody. Dlatego uprawą w warunkach suszy trzeba odpowiednio zarządzać i to już na etapie planowania kolejnego siewu.

Pomocna ma być w tym aplikacja Hydraneo opracowana przez specjalistów firmy Limagrain. To technologia uprawy kukurydzy w warunkach suszy. Jej zadaniem jest odpowiednie ukierunkowanie uprawy w danej lokalizacji i określonych warunkach gospodarstwa.

- Rolnik wprowadza dane na temat historii pola, wczesności odmian (dotychczas stosowanych), informacje dotyczące gleby. Dane meteorologiczne aplikacja pobiera automatycznie. Analizuje dostępne dane dla danej lokalizacji na podstawie informacji pogodowych z ostatnich 25 lat. Na podstawie tych informacji określone zostaje ryzyko wystąpienia suszy na polu i dobierane są najwłaściwsze odmiany z oferty Limagrain.– mówił Marek Skwira – doradca agrotechniczny Limagrain Polska podczas konferencji w Dolsku w woj. wielkopolskim, gdzie prezentowano aplikację.

Na ten moment aplikacja działa dla kukurydzy ziarnowej. W przyszłości (LG nie podaje kiedy) planowane jest poszerzenie jej działania o odmiany kiszonkowe. Trwają prace nad aplikacją do upraw słonecznika. O włączeniu innych gatunków firma nie wspomina.