Wymarzanie to często spotykane zjawisko, które jest skutkiem długotrwałego działanie niskich temperatur podczas tzw. surowej zimy. Zagrożeniem są też wahania temperatur powietrza, ponieważ następujące po sobie okresy mrozów i odwilży osłabiają mrozoodporność. Rośliny są wówczas rozhartowane, co sprawia, że wymarzanie wrażliwszych gatunków, takich jak jęczmień i pszenica, a niekiedy nawet odmian, następuje już przy niezbyt silnych spadkach temperatury. Zjawisko jest szczególnie groźne podczas braku okrywy śnieżnej lub zbyt małej jej grubości.

- Suszę i niedostateczny rozwój wegetacji pszenic, zwłaszcza tych później wysiewanych, postawiłbym na dalszym miejscu, jeśli chodzi o wrażliwość na przezimowanie. Przynajmniej w Wielkopolsce, przyglądając się stanowi zbóż ozimych, nie sądzę, aby brak opadów w ostatnich miesiącach mógł wpłynąć na gorsze ich przezimowanie - dodaje prof. Woźnica.