Zapasy zostały zmniejszone o 2,9 miliona ton, ponieważ większe zapasy początkowe są więcej niż zrekompensowane zmniejszoną produkcją, przede wszystkim w UE, USA, Maroku i Rosji. Produkcja w UE została obniżona o 1,5 miliona ton do 139,5 miliona, głównie z powodu redukcji we Francji i Hiszpanii. Jeśli prognozy zostaną utrzymane, byłaby to najmniejsza produkcja pszenicy w UE od sezonu 2012/2013. Prognoza dla Maroka została podstawie zaktualizowanych szacunków rządowych obniżone o 800 tys. ton do 2,7 miliona, co stanowi najmniejszą produkcję od sezonu 2007/2008. Dla Rosji została zmniejszona o 500 tys, ton do 76,5 miliona ton, ponieważ niższa produkcja pszenicy ozimej jest częściowo zrównoważona przez wzrost produkcji pszenicy jarej.

Prognozowany globalny handel pszenicą w sezonie 2020/2021 zmniejszy się o 0,8 miliona ton do 188,0 milionów ton, ponieważ niższy eksport z UE jest tylko częściowo zrównoważony wyższym eksportem z Australii. Światowa konsumpcja została obniżona o 1,6 miliona ton do 751,6 miliona ton, głównie dzięki zmniejszonemu zużyciu na pasze i pozostałym zużyciu w UE, USA i Maroku.

Prognozowane zapasy na koniec sezonu 2020/2021 zostały obniżone o 1,3 miliona ton do 314,8 miliona, ale nadal są rekordowo wysokie, a Chiny i Indie stanowią odpowiednio maj w nich 51 i 10 procentowy udział.

Perspektywy dla zbóż paszowych na sezon 2020/2021 dotyczą praktycznie niezmienionej produkcji, nieco wyższego handlu i niższych zapasów w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Produkcja kukurydzy (z wyłączeniem USA) jest praktycznie niezmieniona w porównaniu z ubiegłym miesiącem, ponieważ prognozowane wzrosty w Rosji i Boliwii są zrównoważone przez redukcję w przypadku Kanady. Produkcja jęczmienia jest obniżona w UE i Maroku, ale większa w Kanadzie.

Poważne zmiany w handlu światowym na lata 2020/21 obejmują większy import kukurydzy do Kanady i Algierii, z częściową kompensacją zmniejszenia dla Kenii. W sezonie 2019/20 eksport kukurydzy jest zwiększony dla Argentyny, ale zmniejszony dla Brazylii w lokalnym roku gospodarczym rozpoczynającym się w marcu 2020 r. Paszowe wykorzystanie kukurydzy w Chinach i pozostałe zużycie w sezonach 2019/20 i 202020/21 wzrosły w porównaniu z ubiegłym miesiącem. Było to prognozowane w oparciu o szybszy niż oczekiwano wzrost zużycia białka w ekwiwalencie śruty sojowej i aktualne ceny kukurydzy.

Światowe zapasy końcowe kukurydzy w sezonie 2020/2021 zostały obniżone w stosunku do ubiegłego miesiąca, przy największych spadkach w Chinach, Argentynie, UE, Kanadzie i Meksyku.