Prognoza światowych dostaw pszenicy w sezonie 2018/2019 wzrosła o 0,8 mln ton za przyczyną dodatkowych rosyjskich zapasów i większej kanadyjskiej produkcji zrównoważone ​​zostało zmniejszenie produkcji australijskiej. W oparciu o zaktualizowany szacunek australijskiego biura rolnictwa i zasobów (ABARES), produkcja w Australii obniżyła się o 500 tys. ton do 17,0 mln ton. Byłaby to najniższa produkcja pszenicy w Australii od sezonu 2007/2008. W oparciu o najnowsze szacunki, prognoza produkcji pszenicy w Kanadzie wzrosła o 300 tys. ton do 31,8 mln ton.

Prognozowany globalny handel pszenicą na poziomie 177,36 mln ton w sezonie 2018/2019 jest niższy, ponieważ zmniejszony zostanie eksport z Australii, UE i USA jest tylko częściowo zrównoważony wyższym rosyjskim wywozem, który jest zwiększony o 1,5 mln ton do 36,5 mln ton. W pierwszej połowie sezonu 2018/2019 r., Rosja i inni dostawcy z rejonu Morza Czarnego nadal wypierają eksporterów z UE i USA na kilku rynkach. Jednak oczekuje się, że w drugiej połowie sezonu będą one mniej konkurencyjne w oparciu o zmniejszone możliwości eksportowe. Australijski eksport pszenicy obniży się o 1,0 mln ton do 10,5 mln ton, ponieważ oczekuje się, że ceny eksportowe pozostaną niekonkurencyjne, a więcej pszenicy zostanie zużyte w kraju na paszę.

Światowe zapasy końcowe pszenicy zostały podniesione o 1,4 mln ton do 268,1 mln ton, głównie po wzroście w UE i USA, ale są o 4 procent niższe niż w ubiegłym sezonie, gdy wynosiły 279,9 mln ton.

Globalna produkcja zbóż paszowych w sezonie 2018/2019 jest prognozowana na 1,3736 mln ton, czyli o 0,3 mln ton więcej niż w grudniu 2018 r. Prognozy dotyczące światowej produkcji zbóż paszowych w sezonie 2018/2019 roku mówią o większej produkcji i praktycznie niezmienionej konsumpcji i zapasach końcowych w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Światowa produkcja kukurydzy jest prognozowana na wyższym poziomie z uwzględnieniem wzrostu dla Ukrainy, UE i Tajlandii, który zrównoważyć ma obniżki dla RPA i Kanady. Produkcja kukurydzy w UE ma być wyższa, odzwierciedlając większą prognozę dla Rumunii. Produkcja kukurydzy na Ukrainie wzrośnie w oparciu o dotychczasowe wyniki zbiorów, a jeśli prognoza zostanie zrealizowana, plony przewyższą poprzedni rekord w sezonie 2016/2017 o prawie 20 procent. Produkcja kukurydzy w RPA ma być niższa, ponieważ oczekuje się, że susza zmniejszy powierzchnię uprawy. Produkcja kukurydzy w Kanadzie spadnie zaś wraz ze zmniejszeniem areału i plonowania.

Eksport kukurydzy z Ukrainy wzrośnie, ale obniży się z Meksyku. Wzrośnie import do Wietnamu, Kanady, Japonii, Iranu i Kolumbii, z częściową rekompensatą ze względu na mniejszy import do Libii i Wenezueli.

Zagraniczne zapasy końcowe kukurydzy mają być wyższe niż szacowane w ubiegłym miesiącu, głównie ze względu na wzrost w UE, Meksyku, Wietnamie, Ukrainie i Japonii. Z nadwyżką zrekompensują one spadki importu w Brazylii, Kanadzie i RPA.