Rynek pszenicy

Prognozy dotyczące globalnego rynku pszenicy na sezon 2020/2021 zakładają nieco mniejsze dostawy, zwiększoną konsumpcję, wyższy eksport i zmniejszone zapasy w tym miesiącu.

Prognoza dostaw w kwietniu została obniżona o 0,5 miliona ton do 1,0765 miliarda ton, ale produkcja w sezonie 2020/2021 pozostaje na rekordowym poziomie 776,5 miliona ton.

Oczekiwane światowe zużycie w sezonie 2020/2021 w porównaniu z marcem wzrosło o 5,1 miliona ton do 781,0 milionów ton, głównie z powodu wyższego wykorzystania w Chinach na paszę i w innych celach. Sprzedaż aukcyjna starych zapasów pszenicy w Chinach jest nadal wysoka, a krajowe ceny kukurydzy w Chinach pozostają na wyższym poziomie niż pszenicy. Oczekuje się, że doprowadzi to do dalszego wzrostu zużycia pszenicy na paszę w sezonie 2020/2021 w Chinach i zużycia resztkowego, które zwiększy się o 5,0 mln ton do rekordowego poziomu 40,0 mln.

Przewidywany globalny handel pszenicą w sezonie 2020/2021 wzrośnie o 1,2 miliona ton do rekordowych 198,9 miliona ton, przede wszystkim dzięki wyższemu eksportowi z Rosji i UE-27 + Wielka Brytania. Rosyjski eksport wzrósł o 0,5 miliona ton do 39,5 miliona ton pomimo niedawnego nałożenia cła eksportowego. Miesięczny eksport Rosji jest nadal duży, a ceny pozostają konkurencyjne na arenie międzynarodowej. Eksport UE-27 + Wielka Brytania zwiększył się o 0,5 mln ton do 27,5 mln w szybszym niż oczekiwano tempie.

Przewidywane światowe zapasy na koniec sezonu 2020/2021 zostały obniżone o 5,7 miliona ton do 295,5 miliona ton, przy czym większość redukcji przypada na Chiny. Przewiduje się, że zapasy w Chinach w sezonie 2020/2021 spadną po raz pierwszy od ośmiu lat lub od sezonu 2012/2013.

Rynek zbóż paszowych

Prognozy dotyczące światowego rynku zbóż paszowych w sezonie 2020/2021 mówią o wyższej produkcji, mniejszym handlu i większych zapasach w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Przewiduje się, że światowa produkcja zbóż paszowych w sezonie 2020/2021 będzie wyższa o 1,2 mln ton wyższa miesiąc do miesiąca i wyniesie 1,446 miliarda ton. Prognoza produkcji kukurydzy została zwiększona w Pakistanie, UE-27 + Wielka Brytania i Ekwadorze, częściowo równoważąc redukcje w Argentynie i Indonezji. Produkcja jęczmienia ma być wyższa w Argentynie i UE-27 + Wielka Brytania, ale mniejsza w Meksyku.

Główne zmiany w światowym handlu obejmują niższy niż wcześniej prognozowany eksport kukurydzy z Ukrainy. Wzrost importu kukurydzy do Bangladeszu. Zwiększono eksport jęczmienia z Kanady, Argentyny i UE-27 + Wielka Brytania, częściowo równoważy redukcje w Iraku i Kazachstanie. Import jęczmienia jest znacznie wyższy w Chinach, przy czym częściowo kompensuje on spadek w Maroku.

Zapasy końcowe kukurydzy zasadniczo nie zmieniły się w porównaniu z zeszłym miesiącem, odzwierciedlając wzrosty w Korei Południowej i Pakistanie, które są równoważone redukcją w Arabii Saudyjskiej.