Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA), produkcja pszenicy zmniejszy się w porównaniu z poprzednią prognozą o 1,4 mln ton do 773,4 mln ton, ponieważ niższa produkcja w Indiach z nawiązką kompensuje wzrost w Rosji. Produkcja w Indiach została obniżona o 2,5 mln ton do 106,0 mln ton, ponieważ ekstremalne temperatury w marcu i kwietniu zmniejszyły plony. Produkcja w Rosji wzrosła o 1,0 mln ton do 81,0 mln ton, przy ogólnie sprzyjających do tej pory warunkach pogodowych.

Przewidywane światowe zużycie pszenicy w sezonie 2022/2023 zmniejszy się o 1,5 mln ton do 786,0 mln ton, głównie z powodu niższego zużycia na cele paszowe w Indiach oraz mniejszej ilości zużytej na cele żywnościowe, nasiennictwo i do zastosowań przemysłowych w Sri Lance i Argentynie.
Przewidywany światowy handel pszenicą w sezonie 2022/2023 spadnie o 0,3 miliona ton do 204,6 mln ton, ponieważ niższy eksport z Indii nie będzie całkowicie równoważony wyższym eksportem z Rosji i Uzbekistanu. Eksport Indii został zmniejszony o 2,0 mln ton do 6,5 mln, ponieważ rząd zamierza ograniczyć eksport do niektórych miejsc docelowych, aby zapewnić wystarczające dostawy krajowe. Eksport Rosji ma wzrosnąć z 1,0 mln ton do 40,0 mln ton, co byłoby drugą, co do wielkości wartością w historii. Przewiduje się, że dostawy z Rosji w sezonie 2022/2023 będą wyższe, a ceny eksportowe bardziej konkurencyjne niż u większości innych eksporterów. Przewidywane światowe zapasy kończące sezon 2022/2023 zostały obniżone o 0,2 miliona ton do 266,9 mln ton, co jest najniższym wynikiem od sześciu lat.
Większa prognoza produkcji zbóż paszowych

Perspektywy dla rynku zbóż paszowych w tym miesiącu dotyczą większej produkcji, mniejszego handlu i wyższych zapasów końcowych w porównaniu z poprzednim miesiącem ma wzrosnąć o 3,3 mln ton do 1,479 mld ton.

Produkcja kukurydzy wzrasta na Ukrainie, co odzwierciedla wyższy obszar na podstawie danych przedstawionych przez rząd. Produkcja jęczmienia jest obniżona w UE, głównie ze względu na prognozowane spadki dla Hiszpanii i Francji, które są częściowo równoważone wzrostem dla Niemiec. Produkcja jęczmienia dla Australii i Ukrainy jest zmniejszona w wyniku spadku powierzchni uprawy.

Najważniejsze prognozowane zmiany w handlu światowym zbożami paszowymi w sezonie 2022/2023 obejmują: większy import kukurydzy do UE, ale redukcje dla importu do Maroka, Jordanii i Peru. Eksport jęczmienia spada dla Australii, UE i Ukrainy. Zapasy końcowe kukurydzy rosną w porównaniu z poprzednim miesiącem, głównie dzięki wzrostom dla Ukrainy i Rosji. Globalne zapasy kukurydzy, które wyniosły 310,5 mln ton, wzrosły o 5,3 mln ton w porównaniu z poprzednim miesiącem.