Spadek prognozy światowej produkcji pszenicy

Przewidywane dostawy pszenicy zmniejszają się o 1,1 mln ton do 1,052 mld ton, ponieważ niższa produkcja jest częściowo skompensowana większymi zapasami początkowymi. Przewidywana produkcja światowa pszenicy wynosiła w lipcu 771,64 mln ton, czyli o 1,79 mln ton mniej niż w czerwcu.

Niższa rewizja produkcji dla UE, Ukrainy i Argentyny jest tylko częściowo równoważona przez wzrost dla Kanady, USA i Rosji. Prognoza produkcji w UE została obniżona o 2,0 mln ton do 134,1 mln ton, ponieważ utrzymująca się susza obniżyła perspektywy plonów głównie w Hiszpanii, Włoszech i Niemczech. Produkcja na Ukrainie została obniżona o 2,0 mln ton do 19,5 mln w wyniku zmniejszenia powierzchni zbiorów. Produkcja w Kanadzie wzrosła o 1,0 mln ton do 34,0 mln, pokazując większą powierzchnię upraw niż zamierzona.

Według USDA przewidywany światowy handel pszenicą w sezonie 2022/2023 ma wzrosnąć o 0,9 mln ton do 205,5 mln ton, ponieważ wyższy eksport z Kanady i USA jest tylko częściowo równoważony niższym eksportem z Argentyny i UE.

Światowa konsumpcja spadła o 1,8 mln ton do 784,2 mln, głównie ze względu na zmniejszone zużycie na cele paszowe w UE i na Ukrainie.

Przewidywane światowe zapasy pszenicy w sezonie 2022/2023 mają wzrosnąć o 0,7 mln ton do 267,5 mln ton, ale pozostaną najniższe od sezonu 2016/2017.

Mniejsza produkcja zbóż paszowych

Perspektywy światowej produkcji zbóż paszowych w sezonie 2022/2023 w tym miesiącu dotyczą niższej produkcji (1,477 mld ton) i zużycia oraz większych zapasów w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Światowa produkcja kukurydzy spada, a redukcje w Rosji, UE i Kenii są częściowo skompensowane wzrostem w Paragwaju. Produkcja kukurydzy w Rosji została obniżona w wyniku zmniejszenia powierzchni uprawy. Produkcja kukurydzy w UE jest zmniejszona z prognozowanym spadkiem dla Włoch.

Światowa produkcja jęczmienia w sezonie 2022/2023 jest obniżona ze względu na redukcję dla Kanady i UE.

Główne zmiany w handlu światowym w sezonie 2022/2023 obejmują większy eksport kukurydzy z Paragwaju i mniejszy z Rosji. Zwiększa się też prognoza importu kukurydzy do Zimbabwe. Przewidywany eksport jęczmienia został obniżony dla Kanady i do UE.

Światowe zapasy końcowe kukurydzy nieznacznie wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem i wynoszą 313,0 mln ton, wzrosły, zatem o 2,5 mln ton mniej.