USDA przewiduje, że dostawy spadną o 5,3 mln ton do 1,0826 mld ton z powodu zmniejszonych zapasów początkowych w kilku krajach i niektórych stanach USA.

Przewidywana niższa światowa produkcja pszenicy

Globalna produkcja spadła o 2,0 mln ton do 792,4 mln, ale nadal pozostaje na rekordowym poziomie. Produkcja Australii wzrosła z 1,5 miliona ton do 28,5 miliona, w oparciu o ciągłe, rozległe opady sprzyjające uprawom. Produkcja Rosji została obniżona o 1,0 mln ton do 85,0 mln ton. Prognoza dla pszenicy jarej jest również obniżona o 0,5 miliona ton do 21,0 milionów ton z powodu obniżonych plonów, przy gorących i suchych warunkach wpływających na region pszenicy jarej w centralnej Rosji. Prognoza produkcji dla Kazachstanu zostaje obniżona o 1,0 mln ton do 13,0 mln ton na podobnych niesprzyjających warunkach. Szacunki UE i Wielka Brytania zostały zwiększone łącznie o 1,4 mln ton, do odpowiednio 138,2 i 14,8 mln ton, przy utrzymujących się korzystnych warunkach w Europie Północnej i Środkowej.

Niższa światowa konsumpcja pszenicy, większy światowy handel

Prognozowana światowa konsumpcja pszenicy w sezonie 2021/2022 jest nieznacznie niższa niż miesiąc temu i wynosi 790,9 mln w związku z niższym zużyciem na cele paszowe w Rosji, USA i Kazachstanie, jest przede wszystkim zrównoważona wyższym w kilku krajach zużyciem na cele żywnościowe, nasiennictwo i przez przemysł.

Przewidywany światowy handel pszenicą w sezonie 2021/2022 wzrośnie o 0,8 mln ton do rekordowych 204,0 mln ton, dzięki zwiększonemu eksportowi z UE, Ukrainy i Australii, kompensując jego redukcje w Kanadzie, Kazachstanie i USA. Przewidywane światowe zapasy kończące się na 2021/2022 obniżą się o 5,1 mln ton do 291,7 mln ton, ale pozostaną powyżej ubiegłorocznego poziomu.

Prognoza dla światowego rynku zbóż paszowych

Według USDA, w tym miesiącu perspektywy dla globalnego rynku zbóż paszowych na sezon 2021/2022 dotyczą niższej produkcji i zużycia, większego handlu i mniejszych zapasów w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Światowa produkcja kukurydzy jest wyższa, przy przewidywanym wzroście dla Rosji w oparciu o wyższą powierzchnię uprawy. Produkcja jęczmienia wzrasta w Australii, ale obniża się w Kanadzie, UE, Rosji, Kazachstanie i Indiach. W sezonie 2021/2022 światowa produkcja kukurydzy zostanie obniżona, przy czym redukcje w Brazylii i Paragwaju z nawiązką zrównoważą wzrost w Argentynie.

Główne zmiany w handlu światowym w sezonie 2021/2022 obejmują większy eksport kukurydzy z USA i Rosji oraz spadek eksportu z Meksyku. Import kukurydzy jest obniżony dla UE i Iranu. Prognozowany eksport kukurydzy jest zwiększony dla Argentyny, ale obniżony dla Brazylii na lokalny sezon gospodarczy, który rozpoczął się w marcu 2021. Zapasy zagranicznej kukurydzy na koniec roku 2021/22 praktycznie nie zmieniły się od zeszłego miesiąca.