Kwietniowa prognoza globalnej produkcji została zmniejszana ułamkowo w związku z kilkoma niewielkimi, głównie kompensującymi zmianami i wynosi 746,46 mln ton.

Globalny eksport został obniżony o 0,9 miliona ton, do czego doprowadziło zmniejszenie o 1,5 miliona ton dla Rosji, co zostało bezpośrednio skompensowane równoważnym wzrostem dla UE. Zmiana w Rosji opiera się przede wszystkim na nowo nałożonych rządowych ograniczeniach eksportowych. Dokonano kilku mniejszych redukcji eksportu; zwłaszcza zmniejszenia o 0,4 miliona ton dla USA i zmniejszenia o 0,3 miliona ton dla Pakistanu.

Globalny import jest zmniejszony każdorazowo o 0,3 miliona ton dla Brazylii, Japonii i Uzbekistanu, przy wzroście o 0,3 miliona ton dla Maroka.

Prognoza światowej konsumpcja została obniżona o 5,1 miliona ton w następstwie spadków dla kilku krajów. Największe obniżki to: 2,0 miliony ton dla Chin, 1,9 miliona ton dla Indii ton i 1,0 miliona ton dla UE.

Przy wyższych zapasach i niskim zużyciu prognozowane globalne zapasy na koniec sezonu 2019/2020 r. wzrosły o 5,6 mln ton do rekordowo wysokiego poziomu 292,8 mln.

Globalna prognoza produkcji zbóż paszowych w sezonie 2019/2020 wzrosła o 1,0 mln ton do 1 403,8 mln. Perspektywy dla zbóż paszowych w tym miesiącu dotyczą większej produkcji, mniejszego handlu, częściowego wyższego zużycia i większych zapasów w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Zwiększono prognozę produkcję kukurydzy w UE i na Białorusi, co częściowo równoważyło redukcje w Indonezji i Laosie.

Poważne zmiany w handlu światowym w sezonie 2019/2020 obejmują wyższy prognozowany eksport kukurydzy z UE, z częściową kompensacją dla eksportu z Rosji. Import kukurydzy wzrośnie w Korei Południowej, Turcji, Algierii i Indonezji, przy niższych prognozach dla importu do Wietnamu, Tajwanu, Kuby i Meksyku.

Prognozowane zapasy końcowe kukurydzy, głównie odzwierciedlając wzrosty w Tajlandii, Tajwanie, Indiach i Turcji, które z nadwyżką skompensowały spadki w Argentynie i Meksyku. Globalne zapasy kukurydzy, wynoszące 303,2 mln ton, wzrosły o 5,8 mln w porównaniu z poprzednim miesiącem.