Wzrosty produkcji w Argentynie i UE są równoważone spadkiem produkcji w Brazylii i Paragwaju oraz niższymi zapasami początkowymi w Rosji. Produkcja w Argentynie wzrosła o 0,5 miliona ton do rekordowych 20,5 miliona według zaktualizowanych wyników zbiorów. Styczniowa prognoza światowej produkcji pszenicy w sezonie 2021/2022, to 778,6 miliona ton.

Spadek konsumpcji pszenicy

Światowa prognoza konsumpcji w sezonie 2021/2022 spadła o 1,9 miliona ton do 787,5 miliona ton, głównie ze względu na mniejsze zużycie paszowe w USA, UE i Ukrainie. Oczekuje się, że stosunkowo wyższe ceny pszenicy w porównaniu do zbóż paszowych zmniejszą światowe zużycie pasz.

Mniejszy handel zagraniczny

Przewidywany światowy handel w sezonie 2021/2022 obniży się o 1,1 milionów ton do 204,4 milionów ton, ze względu na zmniejszenie eksportu z Rosji i USA, które jest tylko częściowo równoważone wyższym eksportem z UE. Rosja ogłosiła niedawno kontyngent eksportowy pszenicy w wysokości 8,0 mln ton od połowy lutego do końca czerwca, co ma ograniczyć ich eksport w drugiej połowie sezonu. Eksport Rosji zmniejsza się o 1,0 mln ton do 35,0 mln, a eksport UE o 0,5 mln ton do 37,5 mln.

Większe zapasy końcowe

Prognozowane światowe zapasy końcowe pszenicy na sezon 2021/2022 r. wzrosną o 1,8 miliona ton do 280,0 milionów ton, przy czym wzrost dotyczy głównie USA, Rosji, Kazachstanu i Argentyny. Jednak globalne zapasy kończące sezon 2021/2022 są nadal prognozowane na najniższym poziomie od sezonu 2016/2017. Rosyjskie zapasy początkowe spadły o 0,6 miliona ton w związku z większym eksportem na koniec sezonu 2020/2021.

Prognozy światowe dla zbóż paszowych w tym miesiącu mówią o niższej produkcji, konsumpcji i zapasach.

Mniejsza prognoza światowej produkcji zbóż paszowych

Globalna prognoza USDA dotycząca produkcji zbóż paszowych w sezonie 2021/2022 mówi o 1,50 miliardzie ton, czyli o 1,6 milionach ton mniej niż w grudniu.

Przewiduje się, że produkcja kukurydzy będzie niższa, przez spadki w Brazylii, Argentynie, Kenii, Meksyku, UE i Paragwaju, które są częściowo równoważone wzrostem w przypadku Ukrainy. W Argentynie susza w grudniu w kluczowych centralnych obszarach uprawy zmniejsza perspektywy plonów wcześnie zasianej kukurydzy, chociaż wraz ze wzrostem obszaru późno zasianej kukurydzy dla większości upraw krytyczna faza sezonu wegetacyjnego przypada na nadchodzące miesiące. Prognoza dla Brazylii została obniżona, co odzwierciedla mniejsze oczekiwania dotyczące plonów kukurydzy z pierwszego zbioru w południowej części kraju. Inne ważne zmiany w produkcji zbóż paszowych obejmują zaktualizowaną produkcję jęczmienia, sorgo i prosa w Chinach w oparciu o najnowsze informacje.

Prognozy handlu zagranicznego i zapasów końcowych

Zmiany w globalnym handlu zbożem paszowym w sezonie 2021/2022 obejmują większy eksport kukurydzy z Ukrainy, Pakistanu i Tanzanii z redukcją dla Paragwaju. W sezonie 2021/2022 import kukurydzy zostanie zwiększony w Kenii, Brazylii, Kanadzie i Meksyku, ale obniżony w Bangladeszu. Import jęczmienia wzrośnie w Iranie, ale obniży się w Arabii Saudyjskiej.

Prognoza końcowych zapasów światowych kukurydzy zostały obniżone, odzwierciedla to głównie redukcje dla Brazylii, Argentyny i Pakistanu. Światowe zapasy kukurydzy, wynoszące 303,1 milionów ton, spadły o 2,5 miliona ton.