Prognoza światowej produkcji pszenicy w sezonie 2020/2021 została obniżona o 3,7 miliona ton, na co wpływ miała redukcja o 4,0 miliona ton w UE oraz o 1,0 miliona ton w przypadku Kazachstanu i Turcji. Zmiany te są częściowo kompensowane wzrostem produkcji o 1,5 mln ton w Rosji i o 1,1 mln ton w Brazylii. Prognozy produkcji są oparte na zaktualizowanych wynikach zbiorów i szacunkach rządowych.

Globalne zapasy początkowe pszenicy zostały zwiększone o 3,8 miliona ton, co odzwierciedla kilka zmian jak również wzrost o 3,5 miliona ton dla UE, który opiera się na wieloletnich korektach zarówno wykorzystania, jak i zapasów. Zużycie obniżyło się o 1,3 miliona ton, na co wpływ ma redukcja o 1,0 milion ton pszenicy przeznaczonej na paszę w UE.

 Globalny eksport obniżył się nieznacznie, wprowadzając kilka równoważących zmian, w tym 1,5 miliona ton dla UE i 0,8 miliona ton dla Kazachstanu, obie z powodu zmniejszonej produkcji. Są one równoważone wzrostem eksportu z Rosji o 1,5 mln ton, wynikającym ze zwiększonych dostaw oraz wzrostem o 0,7 mln ton w przypadku USA. Przy większym zużyciu globalnym niż podaży, światowe zapasy pszenicy zostały skorygowane o 2,0 mln ton do rekordowego poziomu 316,8 mln ton.

Prognozy dotyczące zbóż paszowych w sezonie 2020/2021 przewidują niższą produkcję, nieco wyższy handel i zmniejszone zapasy w porównaniu z poprzednim miesiącem. Produkcja kukurydzy w UE jest obniżona, głównie w wyniku redukcji w Rumunii i Francji, które są częściowo równoważone wzrostami w kilku krajach, w tym w Polsce, Włoszech i na Węgrzech. Prognozuje się, że ukraińska produkcja kukurydzy będzie wyższa, głównie w związku z wyższym przewidywanym obszarem uprawy. Inne zmiany w produkcji kukurydzy obejmują przewidywany wzrost w Mozambiku i Malawi oraz redukcje w Kanadzie i Tajlandii.

Prognoza produkcja jęczmienia została obniżona w UE, Kazachstanie, Argentynie i na Ukrainie. Główne globalne zmiany w handlu zbożem paszowym w sezonie 2020/2021 obejmują wzrost eksportu kukurydzy z USA, Ukrainy i Birmy. Wzrośnie import kukurydzy do UE, Kanady i Tajlandii, ale zmniejszy się do Indii. Wzrasta eksport sorgo z USA i Argentyny, a prognozowany jest również wyższy import do Chin. Końcowe zapasy kukurydzy prognozowane są nieco niżej porównaniu z poprzednim miesiącem, co odzwierciedla ich wzrost w Indonezji, który jest z nadwyżką równoważony spadkami w Kanadzie i Indiach.