Mniejsze dostawy i większe zużycie pszenicy

USDA przewiduje, że dostawy spadną o 1,1 mln ton do 1,066 mld ton, ponieważ zmniejszona produkcja z nawiązką zrównoważy wyższe początkowe zapasy. Większość spadków produkcji będzie miała miejsce na Bliskim Wschodzie, gdzie zarówno produkcja w Iraku, jak i Syrii jest ograniczone ze względu na przedłużającą się suszę.

Przewidywane światowe zużycie pszenicy w sezonie 2021/2022 wzrośnie o 0,6 miliona ton do 788,1 mln w związku z wyższym zużyciem na cele paszowe, które zrównoważy mniejsze zużycie na cele żywnościowe, produkcję nasion i cele przemysłowe.

Największe zmiany w zużyciu paszowym dotyczą Kanady i Chin. Dla Kanady zostało ono podniesione z 1,7 mln do 4,5 mln, ponieważ raport Statistics Canada wykazał większe znużycie w okresie od sierpnia do grudnia niż wcześniej oczekiwano. Dla Chin zostało obniżone o 1,0 mln ton do 35,0 mln ton, gdyż krajowe ceny pszenicy nie są już dyskontowane w stosunku do kukurydzy, a aukcje pszenicy w tym roku nie były tak aktywne.

Szukasz artykułów potrzebnych w produkcji roślinnej? Sprawdź oferty w portalu Giełda Rolna! 

Wzrost światowego handlu pszenicą, mniejsze zapasy

Przewidywany światowy handel pszenicą w sezonie 2021/2022 wzrośnie z 2,3 mln ton do 206,7 mln ton, głównie dzięki wyższemu eksportowi Indii i Argentyny. Eksport Indii wzrośnie do 7,0 mln ton, co byłoby rekordem – przekraczającym eksport w sezonie 2012/2013. Tempo wzrostu eksportu Indii jest nadal wysokie, a ceny na rynkach azjatyckich są konkurencyjne.

Eksport Argentyny w szybkim tempie wzrósł o 0,5 mln ton do rekordowego poziomu 14,0 mln ton.

Przewidywane światowe zapasy pszenicy w sezonie 2021/2022 zostały obniżone o 1,7 mln ton do 278,2 mln ton, przy czym redukcje w Kanadzie i Indiach są częściowo skompensowane przez wzrosty w USA i na Ukrainie.

Prognozy USDA w tym miesiącu dla zbóż paszowych dotyczą niższej produkcji i konsumpcji oraz mniejszych końcowych zapasów w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Przewiduje się, że globalna produkcja zbóż paszowych w sezonie 2021/2022 spadnie o 2,7 mln ton do 1,497 mld ton.

Mniejsza produkcja kukurydzy i jęczmienia

Produkcja kukurydzy jest niższa, co odzwierciedla głównie spadki w Brazylii i Paragwaju, które są częściowo skompensowane wzrostem na Filipinach. Produkcja kukurydzy w Brazylii jest zmniejszona w związku z niższymi oczekiwanymi plonami kukurydzy z pierwszego zbioru. Produkcja kukurydzy w Paragwaju spada, ponieważ ekstremalne upały i susza znacznie zmniejszają perspektywy plonów. Światowa produkcja jęczmienia jest zmniejszona, co odzwierciedla spadki w Iraku i Syrii.

 Handel zagraniczny kukurydzą, spadek zapasów

Najważniejsze zmiany w handlu zbożami paszowymi w sezonie 2021/2022 obejmują niższy eksport kukurydzy z Paragwaju. W sezonie 2020/2021 eksport dla Argentyny i Brazylii w sezonie gospodarczym rozpoczynającym się w marcu 2021 r. wzrasta na podstawie zaobserwowanych do tej pory wysyłek. Wzrasta import kukurydzy do Iranu i Kanady. Eksport jęczmienia do UE wzrasta, przy czym prognozowany jest wyższy import dla Chin, ale obniżony dla Arabii Saudyjskiej.

Światowe zapasy kukurydzy spadają, odzwierciedlając głównie prognozowany spadek dla Brazylii, który jest częściowo skompensowany wzrostem dla Argentyny. Światowe zapasy kukurydzy, wynoszące 302,2 mln ton, spadają o 0,9 mln.