Rynek pszenicy w analizie amerykańskiego ministerstwa rolnictwa

USDA przewiduje w wrześniu, że produkcja spadnie do 787,3 mln ton a dostawy spadną o 7,2 mln ton do 1,055 mld ton, głównie w wyniku niższej produkcji w Australii, Kanadzie, Argentynie i UE, co tylko częściowo zostanie zrównoważone wzrostem w przypadku Ukrainy. Jeśli zostanie to zrealizowane, będzie to pierwszy spadek światowej produkcji pszenicy rok do roku od sezonu 2018/2019. Produkcja w Australii została zmniejszona o 3,0 mln ton do 26,0 mln ton, ponieważ susza w zeszłym miesiącu w Australii Zachodniej, Nowej Południowej Walii i Queensland obniża perspektywy plonów. W Kanadzie prognozę zmniejszono o 2,0 mln ton do 31,0 mln ton, jak wynika ze wstępnej prognozy Statistics Canada dotyczącej zbiorów na sezon 2023/2024. Wskazuje to na niższe plony z suchych warunków na preriach.

Pomimo mniejszych globalnych dostaw, światowa konsumpcja pozostaje prawie niezmieniona, a zmniejszone zużycie na cele żywnościowe, nasienne i przemysłowe jest w większości kompensowane przez zwiększone wykorzystanie na cele paszowe. Zarówno w Chinach, jak i w UE zużycie paszy i pozostałości wzrosło o 1,0 mln ton ze względu na deszczową pogodę podczas żniw, która, jak się oczekuje, spowoduje zwiększenie ilości pszenicy o niższej jakości wykorzystywanej na paszę.

Światowy handel zostanie ograniczony o 2,1 mln ton do 207,3 mln ton, ponieważ obniżki w przypadku Australii, Kanady i UE są tylko częściowo zrównoważone podwyżkami w przypadku Rosji i Kazachstanu.

 Światowe zapasy końcowe spadły o 7,0 mln ton do 258,6 mln ton i byłyby najniższe od sezonu 2015/2016. W tym miesiącu zapasy końcowe uległy zmniejszeniu w wielu krajach, szczególnie w przypadku kilku głównych eksporterów pszenicy.

Rynek zbóż paszowych

Prognozy USDA dotyczące zboża paszowego na sezon 2023/2024 we wrześniu przewidują zmniejszoną produkcję, nieznacznie niższy handel i większe zapasy w porównaniu z zeszłym miesiącem.

Światowa produkcja kukurydzy pozostaje prawie niezmieniona, a wzrost na Ukrainie jest w dużej mierze skompensowany spadkiem w UE. Produkcja kukurydzy na Ukrainie wzrasta w związku ze większymi oczekiwaniami dotyczącymi plonów, podczas gdy produkcja kukurydzy w UE zostaje obniżona w wyniku obniżek dla Francji i Bułgarii, które są częściowo kompensowane przez wzrost w Niemczech. Produkcja jęczmienia w Kanadzie jest zmniejszona, ale częściowo równoważony większą produkcją w Rosji.

Główne zmiany w światowym handlu zbożem paszowym w sezonie 2023/2024 obejmują niższy eksport jęczmienia z Kanady przy częściowo równoważącym wzroście w przypadku Rosji.

Zapasy końcowe kukurydzy wzrosły o 2,5 mln ton do 257,6 mln ton, co odzwierciedla wzrost dla Brazylii, Meksyku, Ukrainy i Chin, częściowo skompensowany spadkiem dla Argentyny. Światowe zapasy kukurydzy wzrosły w porównaniu z zeszłym miesiącem o 2,9 mln ton i wynoszą 314,0 mln ton mln.