Prognoza dla światowego rynku pszenicy

Przewiduje się, że dostawy pszenicy spadną o 1,0 mln ton do 1,063 mld ton w oparciu o zmniejszenie początkowych zapasów i produkcji. Światowa produkcja miesiąc do miesiąca spadła o 0,6 miliona ton do 775,3 miliona ton, ponieważ spadki w UE, Wielkiej Brytanii i Uzbekistanie z nawiązką skompensowały wzrost w Rosji. Produkcja w UE jest obniżana głównie z powodu korekt w dół we Francji i Niemczech, które tylko częściowo są równoważone wzrostem produkcji w Rumunii. Szacuje się, że rosyjska produkcja pszenicy jest o 2,0 mln ton wyższa i wynosi 74,5 mln w oparciu o wyniki zbiorów, które obniżyły obszar zbiorów, ale zwiększyły plony zarówno dla pszenicy ozimej, jak i jarej.

Światowa konsumpcja wzrosła o 0,4 miliona ton do 787,2 miliona, głównie ze względu na zmiany wykorzystaniu paszowym, ponieważ wzrosty w Rosji, Iranie i Turcji z nawiązką zrównoważyły ​​redukcje w UE, Wielkiej Brytanii, na Ukrainie i Uzbekistanie.

Globalne prognozy dotyczące handlu wzrosły o 3,5 mln ton do rekordowych 203,2 mln ton, przede wszystkim dzięki wyższemu eksportowi z UE, Indii, Rosji i Ukrainy.

Przewidywane globalne zapasy końcowe mają spaść o 1,4 mln ton do 275,8 mln ton, przy czym za większość redukcji odpowiadają: Australia, UE i Indie.

Prognoza dla światowego rynku zbóż paszowych

Listopadowe prognozy amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA), dotyczące zbóż paszowych w sezonie 2021/2022 mówią o większej produkcji, większym handlu i wyższych zapasach w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Przewiduje się, że globalna produkcja zbóż paszowych w sezonie 2021/2022 będzie o 5,1 mln ton wyższa i osiągnie do 1,499 mld ton.

Przewiduje się, że produkcja kukurydzy będzie wyższa niż szacowana przed miesiącem i wyniesie 1,205 mld ton, ponieważ wzrosty w Argentynie, UE i kilku krajach afrykańskich z nawiązką zrównoważą ​​spadek na Filipinach. W Argentynie produkcja ma wzrosnąć przede wszystkim z powodu zwiększonych oczekiwań, co do powierzchni zasiewów kukurydzy. Produkcja kukurydzy w UE ma być wyższa w oparciu o wzrosty w Polsce, Rumunii i Francji. Zagraniczna produkcja jęczmienia jest obniżona na podstawie spadków w Turcji, UE, Rosji i Ukrainie.

Eksport kukurydzy wzrasta do Argentyny i UE, ale obniża się do Bangladeszu. Import kukurydzy wzrasta w Iranie i Tajlandii, ale spada w Nigerii i Turcji. W sezonie 2021/2022 eksport kukurydzy do Argentyny zostanie zwiększony, ale zmniejszony dla Brazylii. W sezonie 2021/2022 wzrosnąć ma import jęczmienia do Chin i Turcji, ale zmniejszyć się do Arabii Saudyjskiej.

Zapasy kukurydzy są wyższe w porównaniu z poprzednim miesiącem, odzwierciedlając wzrosty w Chinach, Brazylii, Burkina Faso i Angoli. Globalne zapasy kukurydzy, które wyniosły 304,4 mln ton, wzrosły w listopadzie o 2,7 mln.