Prognoza dla światowego rynku pszenicy

Dostawy spadły o 1,9 mln ton do 1 057,7 mld ton w wyniku zmniejszonej produkcji dla USA i Argentyny zrównoważoną wyższą produkcją w UE, chociaż produkcja światowa utrzymuje się na rekordowym poziomie 781.70 mln ton, choć niższym poziomie niż we wrześniu. W Argentyna prognoza produkcji została obniżona o 1,5 mln ton do 17,5 mln ton, co spowodowało zmniejszenie zarówno powierzchni zbiorów, jak i plonów przy utrzymującej się suszy. Produkcja UE wzrosła z 2,7 mln ton do 134,8 mln ton, głównie na podstawie wyższych szacunków rządowych z Polski i Niemiec.

Światowa konsumpcja została zmniejszona z 0,9 mln ton do 790,2 mln ton na skutek mniejszego zużycia na cele żywnościowe, na nasiona i cele przemysłowe, co zrównoważyło większe zużycie na pasze. Prognoza handlu światowego została obniżona o 0,6 mln ton do 208,3 mln ton w wyniku zmniejszonego eksportu przez USA i Argentynę zrównoważone wyższym eksportem z UE. Przewidywane końcowe zapasy 2022/2023 zostały obniżone o 1,0 mln ton do 267,5 mln ton, głównie w wyniku redukcji w USA.

Prognoza dla światowego rynku zbóż paszowych

Przewiduje się, że globalna produkcja zbóż paszowych w sezonie 2022/2023 zakłada niższą produkcję, większy handel i mniejsze zapasy w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Światowa produkcja kukurydzy jest zmniejszona od września do 1,169 mld ton, ponieważ spadki w UE i Serbii są tylko częściowo równoważone przez wzrost w Indiach. Produkcja kukurydzy w UE jest obniżona, odzwierciedlając redukcje w Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech i we Francji. Produkcja w Indiach wzrasta na podstawie najnowszych statystyk rządowych.

Eksport kukurydzy wzrasta dla Ukrainy i Indii, ale spada dla USA i Serbii. Eksport kukurydzy z Argentyny jest obniżony w lokalnym roku gospodarczym rozpoczynającym się w marcu 2022 r. W sezonie 2022/2023 prognoza importu kukurydzy została obniżony dla Iranu, Japonii i Wietnamu, ale zwiększony dla UE i USA. Zapasy światowe kukurydzy spadają, odzwierciedlając głównie redukcje w Chinach i na Ukrainie. Światowe zapasy kukurydzy, wynoszące 301,2 mln ton, spadły od września o 3,3 mln ton.