Amerykańskie ministerstwo rolnictwa (USDA), przewiduje, że dostawy pszenicy wzrosną o 4,3 miliona ton do 1 087,9 mld ton, głównie dzięki wyższej produkcji w UE, Rosji i na Ukrainie, Światowa produkcja ma osiągnąć rekordowy poziom 794,4 miliona ton.

Rekordowa produkcja pszenicy

Prognozę dotyczącą produkcji w UE podniesiono o 3,5 miliona ton do 137,5 miliona w związku z niedawnymi korzystnymi opadami w Europie Północnej i Środkowej. Największe wzrosty dotyczą Niemiec, Francji i Rumunii.

Produkcja w Rosji ma być większa o 1,0 mln ton osiągnąć rekordowy poziom 86,0 mln ton. Na podstawie szacunków USDA, prognoza produkcji pszenicy ozimej została zwiększona przy wyższych plonach po rozległych opadach wiosennych w całej zachodniej Rosji, podczas gdy pszenica jara jest uprawiana na większej powierzchni.

Produkcja na Ukrainie zwiększy się o 0,5 mln ton do rekordowych 29,5 mln ton przy utrzymujących się sprzyjających warunkach pogodowych.

Wzrost konsumpcji, handlu zagranicznego i zapasów

Przewidywana światowa konsumpcja w sezonie 2021/2022 wzrośnie o 2,4 mln ton do rekordowego poziomu 791,1 mln ton, przede wszystkim w wyniku zwiększonego zużycia na cele paszowe po zwiększeniu dostaw przez UE i Rosję.

Prognozowany światowy handel w sezonie 2021/2022 wzrośnie o 0,8 mln ton do rekordowych 203,2 mln ton, dzięki zwiększonemu eksportowi Ukrainy i Indii.

Przewidywane światowe zapasy na 2021/2022 zwiększą się o 1,8 miliona ton do 296,8 miliona ton, przy czym Chiny stanowią będą miały w nich 48 proc. udział.

Prognoza produkcji dla zbóż paszowych

Aktualne prognozy USDA dotyczące zbóż paszowych w sezonie 2021/2022 dotyczą większej produkcji, nieznacznie wyższego handlu i większych zapasów końcowych w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Prognozowana w czerwcu światowa produkcja zbóż paszowych w sezonie 2021/2022 wynosi 1,497 mld ton, a kukurydzy 1,190 mld ton.

Wzrosła prognoza produkcji jęczmienia w UE, odzwierciedlając przede wszystkim oczekiwane wzrosty dla Niemiec i Francji, które są częściowo równoważone redukcją dla Hiszpanii. Szacunek produkcji jęczmienia został również obniżony dla Turcji. Prognozy produkcji kukurydzy w Brazylii w sezonie 2020/2021 została zmniejszona z powodu niższych oczekiwań dotyczących plonów kukurydzy z drugiego zbioru, w oparciu o ostatnie opady poniżej normy na Środkowym Zachodzie i Południu

Główne zmiany w handlu światowym w sezonie 2021/2022 obejmują większy prognozowany eksport jęczmienia do UE oraz zwiększony import do Chin.

Prognozowane zapasy końcowe kukurydzy w sezonie 2021/2022 wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca, głównie odzwierciedlając wzrosty w Pakistanie i RPA, które są częściowo skompensowane redukcją dla Kanady.