Wzrost prognozy światowej produkcji pszenicy

Przewidywana produkcja wzrosła w porównaniu z lipcem do rekordowego 779,6 mln ton, głównie dzięki wyższej produkcji w Rosji, Australii i Chinach. Rosyjska prognozowana produkcja wzrosła o 6,5 mln ton do rekordowego poziomu 88,0 mln ton, zwiększyła się powierzchnia zbiorów i plony. Na podstawie zaktualizowanych danych obszarowych z Rosstat, powierzchnia zbioru wzrosła zarówno dla pszenicy ozimej, jak i jarej.

Przewidywana produkcja w Australii wzrosła o 3,0 mln ton do 33,0 mln, na skutek coraz bardziej sprzyjających warunków pogodowych wskazujących na wyższe perspektywy plonów.

Produkcja w Chinach wzrosła o 3,0 mln ton do 138,0 mln ton według raportu, głównie na skutek większej powierzchni zbiorów. Częściowo równoważą to redukcje dla Indii i UE. Produkcja w Indiach została obniżona o 3,0 mln ton do 103,0 mln ton, głównie z powodu zmniejszonej powierzchni zbiorów.

Produkcja UE została zmniejszona z 2,0 mln ton do 132,1 mln ton, głównie w wyniku redukcji dla Węgier, Hiszpanii i Rumunii.

Większa prognoza konsumpcji i handlu, mniejsza zapasów

Prognozowana światowa konsumpcja w sezonie 2022/2023 ma wzrosnąć o 4,4 mln ton do 788,6 mln ton, przede wszystkim w związku z wyższym zużyciem na cele paszowe w Rosji i Australii.

Przewidywany światowy handel w sezonie 2022/2023 wzrośnie o 3,2 mln ton do 208,6 mln ton dzięki wyższemu eksportowi Rosji, Australii, Ukrainy, Kanady i USA, który z nawiązką, zrównoważy niższy eksport z UE i Argentyny. Rosyjski eksport wzrasta do rekordowego poziomu 42,0 mln ton dzięki większym dostawom eksportowym i oczekiwaniu, że ceny eksportowe pozostaną konkurencyjne. Przewidywane światowe zapasy kończące się w sezonie 2022/2023 zmniejszą się ułamkowo do 267,3 mln ton i utrzymają się na najniższym poziomie od sześciu lat.

Zboża paszowe: niższa produkcja i zapasy, większy handel

Według USDA, perspektywy dla światowego rynku zbóż paszowych w sezonie 2022/2023 w tym miesiącu dotyczą niższej produkcji, większego handlu i mniejszych końcowych zapasów w porównaniu z lipcem.

Prognoza dotycząca produkcji kukurydzy spadła w sierpniu do 1,469 mld ton, a redukcje w UE i Serbii są częściowo skompensowane przez wzrosty w Ukrainie, Malawi, Rosji i Turcji. Produkcja kukurydzy w UE jest znacznie niższa niż perspektywy upraw. Dotyczy to przypadków ekstremalnych upałów i suszy dla Rumunii, Węgier, Francji, Włoch, Hiszpanii, Słowacji, Bułgarii i Niemiec. Prognoza dla Serbii jest również redukowana ze względu na niższe perspektywy rentowności. Oczekiwana produkcja kukurydzy na Ukrainie wyższa na skutek obfitych opadów pod koniec lipca, co zwiększa prognozowane plony.

Światowa produkcja jęczmienia w sezonie 2022/2023 jest wyższa, przy czym wzrosty dla Ukrainy, Australii, Rosji, Turcji i Kanady są częściowo równoważone redukcją w UE.

Główne zmiany w handlu zbożem paszowym w sezonie 2022/2023 obejmują prognozowany wzrost eksportu kukurydzy z Ukrainy, Serbii, Zambii i Rosji. Eksport został obniżony dla UE i USA. Wzrasta import kukurydzy do UE, ale zmniejsza do Wietnamu. Eksport sorgo jest zmniejszony dla USA, podczas gdy import spada dla Chin. Eksport jęczmienia wzrasta dla Australii, ale obniża dla UE.