Wzrost prognoz produkcji i dostaw pszenicy

Przewiduje się, że dostawy wzrosną o 4,3 mln ton do 1,068 mld ton, przede wszystkim dzięki połączeniu zwiększonych zapasów początkowych w Australii i UE oraz korekt w górę produkcji w Australii, Rosji i Kanadzie. Produkcja Australii wzrosła o 2,5 miliona ton do rekordowych 34,0 milionów ton, w oparciu o najnowsze prognozy Australijskiego Biura ds. Gospodarki Rolnej i Gospodarki Surowcowej (ABARES). Produkcja w Rosji wzrosła o 1,0 mln ton do 75,5 mln ton, według zaktualizowanych danych ministerstwa rolnictwa. Produkcja Kanady wzrosła o 0,7 miliona ton do 21,7 miliona ton według najnowszych prognoz Statistics Canada. Pomimo wzrostów w Rosji i Kanadzie, ich odpowiednie poziomy produkcji pozostają znacznie poniżej zeszłego roku.

Globalna produkcja zbóż paszowych w sezonie 2021/2022 jest szacowana na 2,7 mln ton więcej niż w listopadzie i wynosi 1,502 mld ton. Perspektywy zbóż paszowych dotyczą większej produkcji, zwiększonego handlu i większych zapasów końcowych w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Więcej kukurydzy

Przewiduje się, że produkcja kukurydzy będzie wyższa, ponieważ wzrosty w UE i na Ukrainie z nawiązką zrekompensują spadek w Chinach. Wzrost produkcji kukurydzy w UE odzwierciedla większą produkcję we Francji, Rumunii i Polsce. Produkcja kukurydzy na Ukrainie jest wyższa w oparciu o dotychczasowe wyniki zbiorów, a w Chinach jest zmniejszona, co odzwierciedlają najnowsze informacje opublikowane przez krajowe biuro statystyczne, które wskazywały na większy obszar uprawy, który został z nawiązką zrównoważony przez zmniejszenie plonów. Produkcja jęczmienia ma wzrosnąć w Australii, ale obniżyć się w UE i Iranie. W Australii wzrasta produkcja sorgo.

Większy eksport kukurydzy i sorgo

Zwiększy się eksport kukurydzy na Ukrainę i do UE. Większy ma być import Iranu, Egiptu, Arabii Saudyjskiej i Wielkiej Brytanii, ale mniejszy Izraela. W sezonie 2020/2021 eksport kukurydzy Brazylii wzrasta w lokalny rok marketingowy, który rozpoczął się w marcu 2021 r. Eksport sorgo z Australii wzrasta w sezonie 2021/2022, a wyższy import przewidywany jest dla Chin.

Zwiększyły się zapasy kukurydzy, co odzwierciedla przede wszystkim wzrosty dla Ukrainy, UE, Meksyku i Iranu, które są częściowo równoważone przez spadek w Chinach.