Wzrost produkcji wynika z wyższych prognoz produkcji dla Indii i Argentyny, które bardziej niż zrekompensują redukcję w dla Turcji i Australii. Produkcja Indiach wzrosła o 1,4 milion ton do rekordowej wartości 103,6 milionów ton głównie na podstawie zaktualizowanych rządowych szacunków produkcji.

Światowy eksport zwiększył się o 0,8 miliona ton do 183,6 miliona ton, ponieważ wyższy eksport Rosji i Argentyny z nawiązką zrównoważył redukcje dla Kanady i Australii. Eksport Rosji wzrósł o 1,0 mln ton do 35,0 mln, głównie z powodu wyższego prognozowanego importu Turcji, gdyż Rosja jest jej wiodącym dostawcą. Import pszenicy do Turcji wzrósł o 2,0 miliona ton do rekordowo wysokiego poziomu 10,5 miliona ton w związku z wyższą konsumpcją, zmniejszoną produkcją krajową i polityką rządu polegającą na imporcie dodatkowych ilości bezcłowej pszenicy w celu ustabilizowania cen krajowych. Import pszenicy do Turcji rośnie od ostatniej dekady, a kraj ten ma być trzecim, co do wielkości importerem w sezonie 2019/2020 po Egipcie i Indonezji. Import pszenicy jest również wyższy dla Bangladeszu, ponieważ wzrósł do rekordowych 6,5 miliona ton.

Globalna konsumpcja wzrosła o 0,7 miliona ton, ponieważ wzrosty w Turcji, Bangladeszu i Kanadzie z nawiązką zrównoważyły redukcje w UE, Iraku i Libanie. Prognozy dotyczące globalnych zapasów końcowych są niższe w tym miesiącu, ale pozostają rekordowo wysokie w sezonie 2019/2020. Wynoszą one 287,1 milionów ton, przy czym Chiny mają w nich 52 procentowy udział.


Prognoza globalnej produkcji zbóż paszowych w sezonie 2019/2020 jest praktycznie niezmieniona w porównaniu z ubiegłym miesiącem i wynosi 1,402,8 miliarda ton. Zmiany w tym miesiącu dotyczą nieco wyższej produkcji, konsumpcji i zapasów w porównaniu z poprzednim miesiącem. Globalna produkcja kukurydzy wzrosła o 0,4 miliona ton, ponieważ większe zbiory w Afryce Południowej są częściowo zrównoważone przez ich redukcję w Indiach, Peru i Rosji. W przypadku RPA produkcja jest wyższa, ponieważ w lutym były lepsze perspektywy wzrostu wydajności.

Poważne zmiany w handlu światowym w sezonie 2019/2020 obejmują wyższy prognozowany eksport kukurydzy z Ukrainy, RPA i UE. W sezonie 2018/2019 eksport z Brazylii w kończącym się w lutym 2020 r. sezonie zostanie obniżony na podstawie spadku oczekiwanego eksportu w końcu sezonu. Częściowe zostanie on skompensowany wzrostem dla Argentyny.

Prognoza importu kukurydzy w sezonie 2019/2020 jest zwiększona dla Kanady i Peru, ale obniżona dla Filipin. Gromadzone są zagraniczne zapasy końcowe kukurydzy, a ich wzrosty w Południowej Afryce, Kanadzie i Rosji z nawiązką zrównoważyły spadek w Argentynie. Globalne zapasy kukurydzy, wynoszące 297,3 miliona ton, wzrosły o 0,5 miliona w porównaniu z poprzednim miesiącem.