Prognozy produkcji pszenicy w Argentynie i Australii zostały zmniejszone odpowiednio 1,0 miliona ton i 1,1 miliona ton, obie w związku z ciągłą suszą. Prognoza dla Argentyny jest obecnie ustalona na 19,0 milionów ton, a zbiory w Australii szacuje się na 16,1 miliona ton. Jest to najmniejsza produkcja w Australii od sezonu 2007/2008. Na podstawie zaktualizowanych danych rządowych prognoza zbiorów w Kanadzie została zmniejszona o 0,7 miliona ton do 32,4 miliona ton. Częściowe kompensuje to oczekiwany wzrost produkcji dla Chin o 1,6 miliona ton do 133,6 miliona ton. Zarówno w UE, jak i w Rosji prognozę podniesiono każdorazowo po 0,5 miliona ton. Światowa produkcja pszenicy szacowna jest na 765,41 mln ton wobec 765,55 mln ton w listopadzie.

Prognozowany globalny eksport pszenicy w sezonie 2019/2020 zmniejszy się o 0,9 miliona ton, ponieważ redukcje w Argentynie, Australii i Kanadzie będą tylko częściowo zrównoważone wzrostami w Rosji i Stanach Zjednoczonych. USA stały się bardziej konkurencyjne cenowo na niektórych rynkach międzynarodowych, a oczekuje się, że wzrost sprzedaży utrzyma się w drugiej połowie sezonu w związku ze zmniejszoną konkurencyjnością.

Przy globalnym spożyciu zmniejszonym o 1,4 miliona ton zapasy magazynowe  pszenicy na świecie wzrosły o 1,2 miliona ton do rekordowego poziomu 289,5 miliona ton. Końcowe zapasy w Chinach w sezonie 2019/2020 wzrosły o 1,8 miliona ton do 147,5 miliona i stanowią 51 procent globalnej ilości.

Prognozuje się, że globalna produkcja zbóż paszowych w sezonie 2019/2020 będzie wyższa o 6,8 miliona ton i wzrośnie do 1,402 miliarda ton. Perspektywy dla zbóż paszowych na sezon 2019/2020 dotyczą większej produkcji, zwiększonej konsumpcji i wyższych zapasów w porównaniu z poprzednim miesiącem. Prognozuje się, że produkcja kukurydzy będzie wyższa, a wzrosty w Chinach i Boliwii z nawiązką zrównoważyły spadek dla Kanady. Produkcja kukurydzy w Chinach jest zwiększona, co odzwierciedla wzrost zarówno powierzchni, jak i plonu, w oparciu o najnowsze. Produkcja kukurydzy w Kanadzie jest zmniejszona, ponieważ wzrost powierzchni zbiorów jest więcej niż rekompensowany przez zmniejszenie plonów. Eksport kukurydzy został obniżony dla Kanady, Laosu i Meksyku. 

Zagraniczne zapasy końcowe kukurydzy są zwiększone w stosunku do ubiegłego miesiąca, co w dużej mierze odzwierciedla wzrosty w Chinach, Boliwii i na Tajwanie, które z nawiązką zrównoważyły spadki w Kanadzie, Kolumbii i Paragwaju. Globalne zapasy kukurydzy, wynoszące 300,6 miliona ton, wzrosły o 4,6 miliona ton w porównaniu z poprzednim miesiącem.