Początkowa globalna prognoza dotycząca pszenicy w sezonie 2021/2022 przewiduje większe dostawy, wyższą konsumpcję, zwiększony handel i nieznacznie wyższe zapasy.

USDA przewiduje, że dostawy wzrosną o 8,1 mln ton do 1083,7 mln ton, a produkcja ma być na rekordowym poziomie 789,0 mln ton. Oczekuje się, że wyższej produkcji w Argentynie, UE, Wielkiej Brytanii, Maroku, Ukrainie i USA, która z nadwyżką zrównoważy redukcje produkcji w Australii i Kanadzie. Rosyjska produkcja w wysokości 85,0 mln ton ma być zbliżona do zeszłorocznego rekordu.

Przewidywana światowa konsumpcja pszenicy w sezonie 2021/2022 wzrośnie o 7,8 miliona ton do rekordowego poziomu 788,7 miliona, głównie z powodu większego zużycia na cele żywnościowe, na nasiona i cele przemysłowe (FSI), kontynuując długoterminowy trend wzrostowy. Przewiduje się, że pasze pszenne wzrośnie względnie mniej niż FSI, ponieważ wzrosty w UE, Wielkiej Brytanii, Rosji i USA są częściowo równoważone zmniejszonym zużyciem paszowym w Chinach, Kanadzie i Australii.

Przewidywany globalny handel w sezonie 2021/2022 to rekordowe 202,4 mln ton, czyli o 2,8 mln więcej niż w zeszłym roku w wyniku zwiększonych dostaw eksportowych. USDA uważa, że import wzrośnie, głównie ze względu na zwiększony popyt ze strony Algierii, Indonezji, UE i regionu Bliskiego Wschodu. Przewiduje też, że chiński import będzie nieco niższy i wyniesie 10,0 mln ton, ale nadal pozostanie duży, a zapasy będą nadal spadać pomimo wyższej produkcji. Import do Pakistanu i Maroka ma być niższy. Przewiduje się, że Rosja będzie wiodącym eksporterem pszenicy w sezonie 2021/2022 z dostawami rzędu 40,0 mln ton. Eksport z Argentyny, UE i Ukrainy również wzrośnie, podczas z Australii, Kanady i USA będzie niższy.

Globalne prognozy dotyczące zbóż paszowych w sezonie 2021/2022 przewidują rekordową produkcję i konsumpcję oraz większe zapasy końcowe.

USDA prognozuje, że światowa produkcja kukurydzy będzie rekordowo wysoka - 1,190 mld ton, z największym wzrostem w USA, Brazylii, Chinach, Ukrainie i Argentynie. Oczekuje się, że globalna konsumpcja kukurydzy wzrośnie o 3 proc.

Przewiduje się, że światowy import kukurydzy wzrośnie o 3 procent. Znaczący wzrost importu kukurydzy obejmie UE, Turcję, Iran, Japonię i Meksyk. Globalne zapasy końcowe kukurydzy wzrosną o 3 procent w porównaniu z obecnym sezonem, przy oczekiwanym wzroście w USA i innych krajach. Z wyłączeniem Chin zapasy końcowe kukurydzy wzrosną o 10 procent w porównaniu z obecnym sezonem.

W przypadku Chin, USDA prognozuje, że całkowity import zbóż paszowych wyniesie 46,3 miliona ton, co oznacza wzrost o 3,1 miliona w porównaniu z sezonem 2020/2021, a jeśli zostanie zrealizowany, będzie rekordowy. Oczekuje się utrzymania stosunkowo wysokich cen kukurydzy i innych surowców energetycznych w Chinach, pomimo wzrostu produkcji kukurydzy. Spośród poszczególnych zbóż paszowych import kukurydzy prognozuje się na 26,0 mln ton, jęczmienia na 10,0 mln, a sorgo na 10,0 mln.