USDA o rynku pszenicy

Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA), globalne prognozy dla pszenicy w sezonie 2022/2023 przewidują zwiększone dostawy, eksport, konsumpcję i zapasy.

Światowe dostawy wzrosły o 1,3 mln ton do 1,058 mld ton, a produkcja do 781,31 mln ton dzięki zwiększeniu produkcji na Ukrainie i w UE. Światowe zużycie w sezonie 2022/2023 wzrasta o 0,2 mln ton do 789,7 mln, ponieważ wyższe zużycie na cele paszowe w USA z nawiązką rekompensuje spadek na Ukrainie.

Przewidywany światowy handel w latach 2022/2023 ma wzrosnąć o 0,8 mln ton do 211,6 mln ton, ponieważ wzrosty w UE i na Ukrainie z nawiązką zrekompensowały spadek w Indiach. Prognoza eksportu z UE i Ukrainy wzrósł o 0,5 mln ton, odpowiednio do 36,5 i 13,0 mln ton dzięki wyższym dostawom eksportowym. Przewidywane globalne zapasy końcowe w sezonie 2022/2023 wzrosną o 1,1 miliona ton do 268,4 mln ton, przy czym wzrost w UE, na Ukrainie, w Kazachstanie i Indiach z nawiązką zrekompensuje spadki w Arabii Saudyjskiej i Iranie.

Prognoza spadku globalnej produkcji zbóż paszowych

USDA Prognozuje, że globalna produkcja zbóż paszowych w sezonie 2022/2 023 spadnie o 7,3 mln ton do 1,446 mld ton. W tym miesiącu perspektywy dla zboża paszowego przewidują niższą produkcję, większy handel i mniejsze zapasy.

 Prognozuje się, że produkcja kukurydzy spadnie, a spadki w Argentynie i Brazylii zostaną częściowo zrównoważone przez wzrost w Chinach. Produkcja w Argentynie jest zmniejszona, co odzwierciedla spadek zarówno powierzchni, jak i plonów, ponieważ upały i susza w grudniu i na początku stycznia zmniejszają perspektywy plonów wcześnie zasianej kukurydzy w kluczowych centralnych obszarach uprawy. Produkcja kukurydzy brazylijskiej w sezonie 2022/2023 odzwierciedla suche warunki dla pierwszego zbioru kukurydzy w niektórych częściach południowej Brazylii. Produkcja kukurydzy w Chinach jest wyższa w oparciu o najnowsze dane dotyczące obszaru i plonów z narodowego biura statystycznego.

Produkcja jęczmienia wzrosła w Wielkiej Brytanii, ale spadła w przypadku Ukrainy.

Główne globalne zmiany w handlu zbożem paszowym w sezonie 2022/2023 obejmują zwiększony eksport kukurydzy z Ukrainy oraz redukcje dla Argentyny i USA. W sezonie 2021/2022 eksport Argentyny w roku gospodarczym rozpoczynającym się w marcu 2022 r. został obniżony na podstawie zaobserwowanych dotychczas dostaw, podczas gdy eksport z Brazylii został zwiększony. Import kukurydzy w sezonie 2022/2023 został obniżony dla Wietnamu i Peru.

Zużycie paszowe dla kukurydzy w Chinach wzrasta w oparciu o większe plony i niższy import sorgo. Zapasy końcowe kukurydzy są niższe, co odzwierciedla głównie spadki na Ukrainie, w Brazylii, Pakistanie i Paragwaju, przy częściowo kompensującym je wzroście w Chinach. Światowe zapasy kukurydzy, wynoszące 296,4 mln ton, spadły o 2,0 mln ton.