Prognoza światowej produkcji pszenicy wzrosła o 3,3 miliona ton do 770 milionów ton, głównie dzięki wyższej produkcji w Australii i Kanadzie, która z nawiązką rekompensuje mniejsze zbiory w Argentynie. Produkcja w Australii wzrosła o 2,5 miliona ton do 28,5 miliona ton, głównie na podstawie prognozy produkcji ABARES z 7 września. Prognoza produkcji w Kanadzie wzrosła o 2,0 miliony ton do 36,0 milionów ton, głównie na podstawie prognozy Statistics Canada z 31 sierpnia. Jest to druga i trzecia. najwyższa rekordowa produkcja pszenicy odpowiednio w Kanadzie i Australii. Produkcja w Argentynie została obniżona o 1,0 miliona ton do 19,5 miliona przy utrzymujących się suchych warunkach i możliwych szkodach spowodowanych mrozem.

Prognoza światowego spożycia pszenicy wzrosła o 0,8 miliona ton do 750,9 miliona ton, głównie z powodu wyższego zużycia paszowego w Australii i Kanadzie. Przewidywany globalny handel pszenicą w sezonie 2020/2021 wzrośnie o 1,5 miliona ton do 189,4 miliona dzięki wyższemu eksportowi z Australii i Kanady. Największa zmiana importu w tym miesiącu dotyczy Chin, gdzie import został zwiększony o 1,0 mln ton do 7,0 mln w wyniku wczesnego szybkiego tempa importu z USA do Chin oraz zwiększonych dostaw eksportowych z Australii i Kanady. Gdyby się to udało, byłby to największy import pszenicy do Chin od sezonu 1995/1996.

Przewidywane światowe zapasy pszenicy a koniec sezonu 2020/2021 wzrosną o 2,6 miliona ton do 319,4 miliona ton, ustanawiając nowy rekord, przy czym Chiny i Indie odpowiednio będą miały w nich odpowiednio 51 i 10 procent udziału w całości.

Prognozy światowej produkcji zbóż paszowych w sezonie 2020/2021 w tym miesiącu dotyczą większej produkcji (1,465 mld ton), z nieznacznie wyższym obrotem handlowym i niższymi zapasami w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Produkcja produkcji kukurydzy w UE jest obniżona z  1,171 mld ton do 1,162 mld ton, głównie w wyniku jej zmniejszenia w Rumunii . Produkcja kukurydzy na Ukrainie spada, ponieważ ostra krótkotrwała susza na większości głównych obszarów uprawy obniżyła perspektywy zbiorów kukurydzy po korzystnym początku letniego sezonu wegetacyjnego. Prognozy produkcja kukurydzy w Brazylii została zwiększona, ponieważ oczekuje się, że wysokie ceny krajowe będą wspierać rozwój uprawy. Produkcja kukurydzy ma wzrosnąć również w Indiach i Nigerii.

Zwiększono prognozę produkcję jęczmienia w Rosji, UE i Australii. Główne globalne zmiany w handlu zbożami paszowymi w sezonie 2020/2021 obejmują wzrost eksportu jęczmienia z Rosji i Australii.

Wzrosnąć ma eksport kukurydzy z USA, Brazylii i Meksyku. Zwiększyć ma się import kukurydzy do Wenezueli. Spożycie kukurydzy w Chinach w sezonie 2020/2021 ma wzrosnąć w porównaniu z ubiegłym miesiącem, na podstawie obserwowanego równoważnika spożycia białka śruty sojowej i aktualnych cen kukurydzy. Światowe zapasy końcowe kukurydzy prognozowane są niżej niż w zeszłym miesiącu, ponieważ wzrosty w Indiach i Nigerii są z nadwyżką równoważone spadkiem w Chinach.