Globalne prognozy dotyczące pszenicy na rok 2022/2023 przewidują wzrost dostaw, konsumpcji, handlu i zapasów.

 

 

Większa prognoza produkcji pszenicy

Lutowa prognoza amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA) dotycząca dostawy pszenicy w sezonie 2022/2023 wzrosła o 2,4 mln ton do 1,061 mld ton, głównie dzięki wyższej produkcji dla Australii i Rosji. Wzrosła też o 2,49 mln ton do 783.80 prognoza światowej produkcji pszenicy. Produkcja w Australii wzrosła o 1,4 mln ton do 38,0 mln ton, co byłoby trzecim rekordem z rzędu. Większość wzrostu dotyczy Australii Zachodniej na podstawie dotychczasowych zbiorów. Produkcja w Rosji wzrosła o 1,0 mln ton do 92,0 mln ton przy większym obszarze uprawy pszenicy jarej.

Prognoza globalnej konsumpcji pszenicy wzrosła o 1,4 mln ton do 791,2 mln ton, głównie dzięki wyższemu zużyciu na cele paszowe w Kanadzie, UE i Rosji, co z nawiązką zrekompensowało niższe zużycie na cele żywnościowe, na nasiona i cele przemysłowe w Bangladeszu.
Światowy handel wzrósł o 1,3 mln ton do 212,9 mln ton dzięki wyższemu eksportowi z Australii, Ukrainy, UE i Rosji, co z nawiązką zrekompensowało zmniejszony eksport Kanady.

Prognozowane zapasy końcowe w sezonie 2022/2023 mają wzrosnąć o 0,9 mln ton do 269,3 mln ton dzięki wzrostom w Australii i Chinach, które z nawiązką zrekompensują spadek na Ukrainie. Zapasy końcowe pozostają jednak najniższe od sezonu 2016/2017.

Mniejsza prognoza światowej produkcji i konsumpcji zbóż paszowych

Prognozuje się, że globalna produkcja zbóż paszowych w sezonie 2022/2023 będzie niższa o 3,6 mln ton do 1,443 mld ton. Perspektywy dla zbóż paszowych w tym miesiącu przewidują zmniejszoną produkcję, konsumpcję i zapasy końcowe w porównaniu z poprzednim miesiącem.
Światowa produkcja kukurydzy spada, przy czym spadek w Argentynie jest częściowo zrównoważony przez wzrosty na Filipinach i w Wietnamie. W przypadku Argentyny produkcja jest ograniczana na podstawie redukcji zarówno, co do powierzchni, jak i plonów. Produkcja jęczmienia wzrasta, odzwierciedlając wzrosty w Rosji, Australii i Urugwaju.
Główne zmiany w handlu światowym zbożami paszowymi na rok 2022/2023 obejmują prognozowany wyższy eksport kukurydzy dla Brazylii, Ukrainy, Paragwaju, Turcji, Brazylii i Indonezji, z redukcją dla Argentyny. Import kukurydzy na w sezonie 2022/2023 jest zwiększony dla UE, z częściowym zrównoważeniem redukcji dla Indonezji i Malezji. Import sorgo jest obniżony dla Chin, odzwierciedlając cięcia eksportowe dla Argentyny i USA.
Zapasy końcowe kukurydzy na rynkach zagranicznych spadły w porównaniu z poprzednim miesiącem, przy czym spadki na Ukrainie i w Indonezji zostały częściowo zrekompensowane wzrostami w Brazylii i Kanadzie. Globalne końcowe zapasy kukurydzy, wynoszące 295,3 mln ton, spadły o 1,1 mln ton.