Początkowa perspektywa dla międzynarodowej prognozy dotyczącej pszenicy w sezonie 2020/2021 mówi o większych dostawach, zwiększonym handlu, większej konsumpcji i wyższych zapasach końcowych. Przewiduje się, że dostawy wzrosną do 768.49 miliona ton, ponieważ oczekuje się, że kilku głównych eksporterów (Argentyna, Australia, Kanada i Rosja) będzie miało wyższą produkcję w sezonie 2020/2021. USDA prognozuję, że Australia, gdy skończą się problemy z wieloletnią suszą. zwiększy produkcję do 24,0 milionów ton, co stanowi wzrost o 8,8 miliona. Z drugiej strony przewiduje, że produkcja  w UE spadnie o prawie 12 milionów ton do 143 milionów ton. Prognozuje również, że produkcja na Ukrainie spadnie do 28,0 mln ton, ale nadal będzie to druga, co do wielkości produkcja w historii.

Prognozowany światowy handel pszenicą w sezonie 2020/21 ma wzrosnąć o 4,6 miliona ton, czyli ponad 2 procent więcej, przy rekordowo wysokim poziomie 188,0 miliona ton, przy większych dostawach na eksport. USDA, przewiduje też , że import wzrośnie, przede wszystkim ze względu na zwiększony popyt ze strony Chin, Algierii, Maroka, UE, Iraku i Uzbekistanu. USDA oczekuje, że Rosja będzie nadal wiodącym światowym eksporterem pszenicy w sezonie 2020/2021 w wysokości 35,0 mln ton, a Argentyna, Australia i Kanada również mają wyższe prognozy w tym zakresie, podczas gdy dla UE, Ukrainy i USA są one niższe. Prognozowana światowa konsumpcja pszenicy w sezonie 2020/2021 wzrośnie o 4,9 miliona ton do rekordowo wysokiego poziomu 753,5 miliona, ponieważ wyższe zużycie żywności, nasion i zastosowań przemysłowych więcej niż rekompensuje mniejsze zużycie na cele paszowe, przy większych globalnych dostawach kukurydzy. Prognozowane zapasy na koniec sezonu 2020/2021 wzrosły o 5 procent, rekordowo dużo, czyli do 310,1 miliona ton, przy czym Chiny mają mieć w nich 52 procentowy udział.

Globalna prognoza dla zbóż paszowych w sezonie 2020/2021 dotyczy rekordowej produkcji i wykorzystania oraz większych zapasów końcowych. Światowa produkcja kukurydzy ma być rekordowo wysoka i wynieść 1,186 miliarda ton z największymi wzrostami w USA, Brazylii, Ukrainie, Meksyku i Kanadzie. Szacunki światowej produkcji zbóż paszowych ogółem wynoszą 1,481 mld ton. Oczekuje się, że globalne zużycie kukurydzy wzrośnie o 4 procent, a konsumpcja o 3 procent. Globalny import kukurydzy ma wzrosnąć o 4 procent. Znaczący prognozowany wzrost importu kukurydzy obejmuje UE, Egipt, Meksyk, Iran, Maroko i Wietnam. Globalne zapasy kukurydzy wzrosły w porównaniu z kończącym się sezonem, ponieważ spadek zapasów zagranicznych ma być więcej niż rekompensowany wzrostem w USA. Wyłączając Chiny i USA, zapasy końcowe mają wzrosnąć o 4 procent w stosunku do kończącego się sezonu. W przypadku Chin całkowity import zbóż paszowych prognozowany jest na 18,3 mln ton, co oznacza wzrost o 1,3 mln w porównaniu z sezonem 2019/2020, ale poniżej rekordowego poziomu 25,7 mln ton w sezonie 2014/2015. Od sezonu 2001/2002 największy indywidualny import zbóż paszowych do Chin miał miejsce w sezonie 2014/2015 z 10,2 mln ton sorgo i 5,5 mln ton kukurydzy. USDA oczekuje silnego popytu importowego z Chin w sezonie 2020/2021, z 7,0 mln ton kukurydzy, 6,0 mln jęczmienia i 5,0 mln importu sorgo ze wszystkich źródeł.