Rynek pszenicy

Globalne prognozy dotyczące pszenicy  w sezonie 2022/2023 zwiększają podaż, konsumpcję, eksport i końcowe zapasy w tym miesiącu.

Prognoza amerykańskiego ministerstwa rolnictwa  (USDA) dotycząca dostawy miesiąc do miesiąca wzrosła o 3,6 mln ton do 1,060 mld ton, ponieważ wzrost produkcji dla Rosji i Ukrainy z nawiązką zrekompensował spadek początkowych zapasów. Prognoza produkcji w porównaniu z sierpniem wzrósł o 4,32 mln ton do 783,9 mln ton. Według dotychczasowych wyników zbiorów pszenicy ozimej publikowanych przez rosyjskie ministerstwo rolnictwa, produkcja w Rosji ma być wyższa o 3,0 mln ton i osiągnąć 91,0 mln ton. Jeśli zostanie zrealizowany, planowany obszar zbiorów, plony i produkcja dla Rosji osiągną rekordowe poziomy.

Prognozy produkcji na Ukrainie zwiększyła się o 1,0 mln ton do 20,5 mln, ponieważ zbiory są prawie zakończone, a statystyki rządowe podają wyższe plony

Większe dostawy zwiększają globalną konsumpcję o 2,4 mln ton do 791,0 mln ton, prawie w całości dzięki zwiększonemu zużyciu na cele paszowe i zużyciu resztkowemu, ponieważ wykorzystanie na cele spożywcze, na nasiona i cele przemysłowe pozostają prawie niezmienione. Przewiduje się, że wykorzystanie paszowe w Rosji o 1,0 mln ton będzie wyższe do 21,0 mln w przypadku dodatkowych dostaw. Zużycie na pasze i zużycie resztkowe w UE wzrosły o 1,0 mln ton do 44,0 mln, ponieważ ceny pszenicy są teraz bardziej konkurencyjne w stosunku do zbóż paszowych, co pobudza popyt.

Handel światowy prawie się nie zmienił, wzrastając o 0,2 mln ton do 208,9 mln ton.

Światowe zapasy rosną o 1,2 mln ton do 268,6 mln ton, ponieważ wzrost zapasów w Rosji i na Ukrainie z nawiązką zrekompensował spadek w UE.

Rynek zbóż paszowych

Prognozy USDA dla zbóż paszowych w sezonie 2022/2023 w tym miesiącu dotyczą w porównaniu z poprzednim miesiącem większej produkcji (1,464 mld ton), handlu i zwiększonych zapasów.

Przewiduje się, że produkcja kukurydzy (1,173 mld ton) będzie wyższa, a wzrosty w Chinach, Ukrainie, Kanadzie i Mozambiku z nawiązką zrównoważą redukcje w UE i Serbii. Produkcja kukurydzy w Chinach wzrasta ze względu na obfite opady deszczu w kluczowych prowincjach północno-wschodnich, a na Nizinie Północnochińskiej zwiększają się perspektywy plonów. Produkcja kukurydzy na Ukrainie wzrasta wraz z większymi oczekiwaniami dotyczącymi plonów, podczas gdy Kanada jest wyższa w oparciu o większy obszar uprawy. Produkcja kukurydzy w UE jest obniżona w oparciu o redukcje dla Francji, Rumunii i Niemiec.

Prognoza produkcji jęczmienia jest wyższa, przy czym rośnie dla Rosji i Australii i z nawiązką rekompensuje spadek w Syrii.