Globalna prognoza pszenicy na sezon 2020/2021 przewiduje większą produkcję, zwiększoną konsumpcję, większy eksport i wyższe zapasy. Produkcja wzrosła o do 773.08 mln ton, głównie dzięki zwiększeniu w Rosji o 5,0 mln ton do 83,0 mln, co jest drugim, co do wielkości plonem w historii po sezonie 2017/2018. Zwiększona produkcja oparta jest na zaktualizowanych wynikach zbiorów podanych przez rosyjskie ministerstwo rolnictwa, które wskazują też na rekordowe plony pszenicy jarej. Zwiększona produkcja w Rosji z nawiązką kompensuje redukcje na Ukrainie, w Kanadzie, Argentynie i USA. Produkcja na Ukrainie została obniżona o 1,5 mln ton do 25,5 mln, na podstawie szacunków służby statystycznej Ukrainy. Produkcja Kanady została zmniejszona o 1,0 mln ton do 35,0 mln, głównie na podstawie zaktualizowanej prognozy Statistics Canada wydanej 14 września. Produkcja w Argentynie została obniżona o 0,5 mln ton do 19,0 mln przy utrzymującej się suszy w niektórych regionach.

Światowe spożycie pszenicy wzrosło nieznacznie do 751,0 mln ton, głównie z powodu wyższego zużycia paszowego w Rosji oraz większego wykorzystania na cele żywnościowe i przemysłowe w Pakistanie i UE, co z nadwyżką równoważyć niższe zużycie na cele paszowe na Ukrainie i w Kanadzie.

Przewidywany globalny handel pszenicą w sezonie 2020/2021 wzrośnie o 0,5 miliona ton do 189,9 mln ton dzięki wyższemu eksportowi z Rosji, który z nadwyżką równoważy redukcje dla Argentyny i Ukrainy. Rosyjski eksport zwiększył się o 1,5 miliona ton do 39,0 milionów, co jest drugim najwyższym wynikiem w historii. Największe zmiany importu w tym miesiącu dotyczą Chin i Pakistanu, z których każda dotyczy 0,5 mln ton. Chiński import rośnie w szybkim tempie i wynosi obecnie 7,5 miliona ton, co czyni Chiny trzecim, co do wielkości importerem na świecie w sezonie 2020/2021. Import Pakistanu wynosi obecnie 1,5 miliona ton, co zwiększa zapasy, które w ostatnim czasie były stosunkowo ograniczone.

Przewidywane światowe zapasy pszenicy, końcowe w sezonie 2020/2021, wzrosną o 2,1 miliona ton do 321,5 mln ton, co stanowi nowy rekord, przy czym większość wzrostu w tym miesiącu przypadnie na Rosję. 

Prognoza światowej produkcji zbóż paszowych w sezonie 2020/2021 spadnie do 1,459 mld ton. Prognozy dotyczące zagranicznego zboża paszowego w sezonie 2020/2021 przewidują wyższą produkcję, większe wykorzystanie i większe zapasy w porównaniu z poprzednim miesiącem. Prognozuje się, że zagraniczna produkcja kukurydzy będzie nieznacznie wyższa, a wzrost w kilku krajach, w tym w Serbii, Ghanie, Kenii, Tanzanii, Burkinie i Mali, z nadwyżką rekompensuje spadki w przypadku Ukrainy i UE. Prognozowane zbiory kukurydzy dla Ukrainy są obniżony na podstawie zgłoszonych dotychczas wyników.

Eksport kukurydzy został zwiększony w przypadku Serbii, ale spadł w przypadku Ukrainy i UE. Eksport kukurydzy do Argentyny zostanie zwiększony na lokalny rok gospodarczy rozpoczynający się w marcu 2020 r. w oparciu o większe niż oczekiwano dostawy.

W sezonie 2020/2021 import kukurydzy zostanie obniżony do UE, Iranu i Kenii, ale podniesiony do Arabii Saudyjskiej, Wietnamu i Iraku. Zagraniczne zapasy końcowe kukurydzy są wyższe, co odzwierciedla głównie wzrosty w Meksyku, UE i Kanadzie. Globalne zapasy końcowe kukurydzy, wynoszące 300,5 miliona ton, spadły o 6,3 miliona w porównaniu z zeszłym miesiącem.