USDA  przewiduje, że dostawy wzrosną o 7,1 miliona ton do 1,072 miliarda ton, dzięki połączeniu większych początkowych zapasów w Kanadzie, UE i Indiach oraz wyższej produkcji w Australii, Indiach i Chinach. Produkcja w Australii została zwiększona z 1,5 miliona ton do 31,5 miliona ton, przy utrzymujących się do tej pory korzystnych warunkach. Byłaby to trzecie, co do wielkości zbiory pszenicy w Australii. Produkcja w Indiach została zwiększona o 1,5 miliona ton do 109,5 miliona ton, według czwartego wstępnego szacunku rządu i byłby to piąty rekordowy zbiór w Indiach z rzędu. Produkcja w Chinach wzrosła o 900 tysięcy ton do 136,9 miliona ton, przede wszystkim dzięki większemu obszarowi produkcji szacowanym przez urząd statystyczny. Częściowo równoważą te wzrosty, kanadyjski spadek o 1,0 mln ton do 23,0 mln w oparciu o prognozę Statistics Canada ogłoszoną 30 sierpnia, i zmniejszenie w Argentynie o 500 tysięcy ton do 20,0 mln ton na skutek suszy.

Wzrost światowej konsumpcji, handlu i zapasów pszenicy

Przewidywana światowa konsumpcja w sezonie 2021/2022 wzrośnie o 3,0 mln ton do 789,6 mln. Większość wyższego zużycia dotyczy zużycia na cele paszowe. Na czele są Chiny, w których konsumpcja wzrosła o 1,0 mln ton do 36,0 mln.

Przewidywana światowa konsumpcja w sezonie 2021/2022 wzrośnie o 3,0 mln ton do 789,6 mln. Większość wyższego zużycia dotyczy zużycia na cele paszowe. Na czele są Chiny, w których konsumpcja wzrosła o 1,0 mln ton do 36,0 mln.

Prognozowany światowy handel pszenicą w sezonie 2021/2022 ma wzrosnąć o 1,5 mln ton do 199,7 mln, ponieważ wyższy eksport Australii i Indii z nawiązką zrównoważy zmniejszony eksport z Kanady.

Przewidywane światowe zapasy pszenicy w sezonie 2021/2022 wzrosną o 4,2 mln ton do 283,2 mln ton, przy czym większość wzrostu przypada na Indie, UE i Kanadę. Jednak światowe zapasy pozostaną poniżej poziomu z zeszłego roku.

Prognozy dla światowego rynku zbóż paszowych w tym miesiącu dotyczą większej produkcji, większego handlu i zwiększonych zapasów w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Przewiduje się, że światowa produkcja kukurydzy jest wyższa w porównaniu z prognozą z poprzedniego miesiąca, przy czym wzrosty w Chinach i Argentynie z nawiązką zrównoważą redukcje w Rosji i Serbii. Produkcja kukurydzy w Chinach zwiększa się wraz ze wzrostem plonów, przede wszystkim w oparciu o wyższe od normalnych opady w kluczowych północno-wschodnich prowincjach Heilongjiang, Jilin, Mongolii Wewnętrznej i Liaoning. Produkcja kukurydzy w Argentynie wzrasta w oparciu o prognozę dotyczącą większej powierzchni uprawy. Światowa produkcja jęczmienia praktycznie się nie zmieniła, ponieważ wzrosty w Australii, Ukrainie i UE są równoważone spadkami w Kanadzie i Rosji.

Wzrost wykorzystania kukurydzy, stabilny import i wzrost eksportu

W Chinach, zużycie paszowe kukurydzy zostało obniżone w oparciu o zużycie białka stanowiące ekwiwalent śruty sojowej oraz zwiększone wykorzystanie alternatywnych pasz energetycznych, takich jak jęczmień i sorgo. W sezonie 2021/2022 r. zwiększyć ma się wykorzystanie kukurydzy na cele paszowe przede wszystkim przez większe zbiory i niższe oczekiwane ceny. Zużycie na cele żywnościowe i przemysłowe zostało obniżone w sezonie 2021/2022 w oparciu o zmniejszenie oczekiwanej ilości kukurydzy wykorzystywanej do produkcji etanolu i produktów kukurydzianych.

Pomimo prognozowanego wzrostu produkcji kukurydzy, import pozostaje niezmieniony w sezonie 2021/2022, ponieważ oczekuje się, że różnica między cenami kukurydzy w Chinach i na rynku międzynarodowym utrzyma się, szczególnie w przypadku deficytu paszowego.

Najważniejsze zmiany w handlu zbożem paszowym w sezonie 2021/2022 obejmują większy eksport kukurydzy z Argentyny, częściowo równoważący redukcje dla Serbii i Rosji. Import kukurydzy wzrośnie dla Kanady i Meksyku, ale zostanie zmniejszony dla Wietnamu.

W sezonie 2020/2021, w lokalnym sezonie gospodarczym rozpoczynającym się w marcu 2021, eksport kukurydzy został obniżony dla Brazylii, ale zwiększony dla Argentyny.

Zagraniczne zapasy kukurydzy w sezonie  2021/2022 r. wzrosły o 8,8 mln ton do 261,9 mln ton, odzwierciedlając głównie wzrost w Chinach.