Prognozy dostawy pszenicy wzrosły o 0,8 miliona ton do 1,074 mld ton. Światowa produkcja wzrosła do rekordowego poziomu 773,4 mln ton, ponieważ wyższa produkcja w Kazachstanie bardziej rekompensowała niższą produkcję w Pakistanie i Argentynie.

Prognoza światowej konsumpcji w sezonie 2020/2021 wzrosła o 9,8 miliona ton do 769,3 miliona, głównie z powodu większego wykorzystania paszowego w Chinach oraz zwiększonego wykorzystania na cele żywnościowe, do produkcji nasion i cele przemysłowe w Indiach. Zużycie paszowe w Chinach w sezonie 2020/2021 wzrosło do rekordowego poziomu 30,0 mln ton, przekraczając poprzedni rekord z sezonu 2012/2013, który wynosił 26,0 mln. Krajowe ceny kukurydzy w Chinach nadal są wyższe niż pszenicy, co zachęca do większego wykorzystania na paszę pszenicy. Ponadto zwiększone wolumeny aukcyjne starych zapasów w Chinach zwiększyły dostępność pszenicy, o jakości paszowej. Indyjskie zużycie przemysłowe zostało podniesione o 3,5 mln ton do rekordowego poziomu 96,5 mln ton, ponieważ rządowe dane o zapasach wskazują na mniejszą ilość niż wcześniej szacowano. Jest to prawdopodobnie wynikiem włączenia produktów pszennych do rządowych programów pomocy żywnościowej Indii w celu rozwiązania problemów gospodarczych spowodowanych przez COVID-19.

Przewidywany globalny handel pszenicą w sezonie 2020/2021 wzrośnie o 1,1 mln ton do 194,8 mln ton, ponieważ wyższy eksport z UE-27 + Wielka Brytania i Kazachstanu z nawiązką zrównoważył niższy eksport Argentyny. Eksport UE-27 + Wielka Brytania jest zwiększany w szybkim tempie i przy lepszej konkurencyjności cenowej z Rosją. Eksport Kazachstanu rośnie w dotychczasowym tempie. Do tej pory w Argentynie spadły ograniczenia dostaw i przyspieszyło powolne tempo eksportu. Największa zmiana importu w tym miesiącu dotyczy Chin, gdzie import jest zwiększany do 10,0 mln ton w stałym, solidnym tempie.

Przewidywane światowe zapasy pszenicy na koniec sezonu 2020/21 zostały obniżone o 9,0 mln ton do 304,2 mln, przy czym większość redukcji wynika ze zwiększonej konsumpcji w Chinach i Indiach. Jednak światowe zapasy pozostają rekordowo wysokie, a Chiny i Indie mają odpowiednio 51 i 9 procentowy udział w całości.

Prognozowana globalna produkcja zbóż paszowych w sezonie 2020/2021 jest nieznacznie wyższa i wynosi 1,439 mld ton. Prognozy na ten miesiąc dotyczące zbóż paszowych przewidują wyższą produkcję, niższe zużycie i większe zapasy końcowe w porównaniu z poprzednim miesiącem. Zagraniczna produkcja kukurydzy wzrosła nieznacznie, ale wzrost w RPA z nadwyżką rekompensuje spadek w Paragwaju. W przypadku Republiki Południowej Afryki produkcja jest zwiększana poprzez wzrost obszaru uprawy. W przypadku Brazylii prognoza produkcji kukurydzy pozostaje niezmieniona, ponieważ większy obszar jest równoważony spadkiem plonów. Powolny postęp w zasiewach pod drugie zbiory w regionie środkowo-zachodnim osłabia perspektywy plonów, ale bardzo korzystne działa na ceny.

Główne zmiany w światowym handlu na lata 2020/21 obejmują wyższy prognozowany eksport kukurydzy z USA, Indii i RPA. W sezonie 2019/2020 Argentyna i Brazylia zwiększyła eksport kukurydzy w lokalnym sezonie gospodarczym kończącym się w lutym 2021 r. W oparciu o większe niż spodziewane dostawy z późnego sezonu.

Import kukurydzy sezonie 2020/2021 został zwiększony w Chinach, częściowo równoważąc redukcje w UE-27 + Wielka Brytania, Korei Południowej, Japonii, Indiach, Arabii Saudyjskiej i Turcji. Import jęczmienia i sorgo do Chin jest również wyższy w tym miesiącu, przynosząc łączny import zbóż paszowych do 40,3 mln ton.

Światowe zapasy końcowe kukurydzy w sezonie 2020/2021 wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem, przede wszystkim odzwierciedlając wzrosty w Chinach, RPA i Meksyku, które są częściowo równoważone redukcjami w Argentynie i Brazylii. Globalne zapasy końcowe kukurydzy, wynoszące 286,5 mln ton, wzrosły o 2,7 mln ton w porównaniu z poprzednim miesiącem.