Dostawy mają wzrosnąć o 1,3 mln ton do 1,059 mld ton w oparciu o wzrost początkowych zapasów i produkcji. Światowa produkcja zwiększyła się o 1,0 mln ton do 782,7 mln ton ze względu wzrosła w Australii, Kazachstanie i Wielkiej Brytanii i z nawiązką kompensuje spadki w Argentynie i UE. Produkcja w Australii wzrosła z 1,5 mln ton do 34,5 mln ton, ponieważ ponadprzeciętne opady w ciągu ostatniego miesiąca wspierały rozwój upraw i zwiększały plony, po panujących sprzyjających warunkach na początku sezonu wegetacyjnego. Produkcja w Argentynie jest obniżona ze względu na utrzymującą się szeroko suszę przez większą część października, która dodatkowo obniżyły potencjał plonów, zwłaszcza na obszarach północnych.

Wzrost zużycia pszenicy na cele paszowe

Zużycie na cele paszowe wzrasta o 0,9 mln ton, ponieważ jest większe w UE, Korei Południowej, na Filipinach i Wietnamie co nawiązką kompensuje spadek w Indiach. Jednak zużycie na cele żywieniowe zostało obniżone o 1,5 mln ton, głównie ze względu na spadki w Bangladeszu i Indonezji.

Wzrost prognoz dotyczących handlu zagranicznego pszenicą

 Globalne prognozy dotyczące handlu wzrosły o 0,3 mln ton do rekordowych 208,7 mln ton, głównie dzięki wyższemu eksportowi z Australii, Kazachstanu i Wielkiej Brytanii, który z nawiązką zrekompensował spadek eksportu Argentyny. Przewidywane globalne zapasy końcowe wzrosną o 0,3 mln ton do 267,8 mln ton, przy czym większość zmian przypada na wzrost w Australii i Indiach oraz spadek w UE.

Spadek prognozy światowej produkcji zbóż paszowych

Globalna produkcja zbóż paszowych w sezonie 2022/2023 jest prognozowana w listopadzie na nieznacznie niższym poziomie 1,460 mld ton. Perspektywy dla zbóż paszowych w tym miesiącu dotyczą zmniejszonej produkcji, mniejszego handlu i mniejszych zapasów w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Prognozuje się, że światowa produkcja kukurydzy prognozowana w listopadzie (1, 168 mld ton) będzie niższa, ponieważ spadki w UE, RPA, na Filipinach i Nigerii są częściowo równoważone przez wzrosty w Angoli, Mali, Pakistanie, Turcji i Senegalu. Produkcja kukurydzy w UE ma być mniejsza w oparciu o spadek na Węgrzech. W RPA jest zmniejszona w oparciu o niższy przewidywany obszar uprawy. Produkcja jęczmienia jest obniżona w Argentynie, ale zwiększona w Australii i UE.

 Handel zagraniczny zbożami paszowymi

Główne zmiany w handlu światowym obejmują niższy eksport kukurydzy do RPA. Import kukurydzy jest ograniczony do Wietnamu, Algierii i Turcji. W sezonie 2021/2022 eksport kukurydzy z Argentyny zostaje ograniczony w lokalnym roku gospodarczym rozpoczynającym się w marcu 2022 r., na podstawie wysyłek obserwowanych w październiku. W sezonie 2022/2023 eksport jęczmienia wzrasta z Australii, ale spada z Argentyny i Rosji. Import jęczmienia do Chin jest zmniejszony.

Światowe zapasy kukurydzy spadają, odzwierciedlając głównie spadki w Nigerii i RPA, które są częściowo skompensowane wzrostem w Wietnamie. Światowe zapasy kukurydzy na koniec sezonu prognozowane na 300,8 mln ton, spadły o 0,4 mln ton.