Jeden z naszych Czytelników przesłał do redakcji zdjęcia ze swojej plantacji. Widać na nich rośliny z uszkodzeniami blaszek liściowych. Dlaczego doszło do ich powstania? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do znanego specjalisty odnośnie kukurydzy, prof. Tadeusza Michalskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Poniżej prezentujemy jego odpowiedź. Należy jednak zaznaczyć, że wydanie jednoznacznej opinii bez wizyty na polu, a jedynie na podstawie kilku zdjęć jest praktycznie niemożliwe. Przyczyn może być kilka, na co profesor zwraca uwagę w swojej wypowiedzi.

„Może być kilka przyczyn, ale najbardziej prawdopodobnie występujące objawy spowodowane są brakami magnezu. Może być to wynikiem braków magnezu w glebie, ale także zakwaszenia czy nadmiernego nawożenia potasem. Prawdopodobnie nałożyło się jeszcze kilka dalszych przyczyn:

  • zimna wiosna,
  • stagnująca woda po wschodach roślin.

Warto sprawdzić też opryskiwacz - wygląda na to, że pasowo mogła pójść wyższa dawka herbicydu i mocno osłabić i przypalić rośliny.
Myślę, że warto byłoby zastosować opryskiwanie siarczanem magnezu, a jesienią wykonać analizy glebowe (P, K, Mg, pH)".