• Wciornastki, miniarki oraz skrzypionki widoczne są na plantacjach zbóż
  • Kiedy i czym zwalczać szkodniki w zbożach?

W najnowszych komunikatach fitosanitarnych opublikowanych na stronie Instytutu Ochrony Roślin -PIB w Poznaniu naukowcy informują o występowaniu kilku gatunków szkodników występujących w zbożach, których żerowanie i aktywność zanotowano podczas lustracji zbóż wykonanej 16 maja w okolicach Kórnika.

Skrzypionki w zbożach

W całym kraju w zbożach widoczne są dorosłe chrząszcze skrzypionki zbożowej (lub błękitek). Na liściach z kolei odnaleźć można liczne jaja skrzypionek, co zapowiada pojawienie się w niedalekiej przyszłości larw tych szkodników. Należy pamiętać, że ulewne deszcze mogą zmywać z liści jaja a także larwy.

Miodowożółte jaja skrzypionek Fot. A. Kobus
Miodowożółte jaja skrzypionek Fot. A. Kobus

Próg szkodliwości dla skrzypionek to 1–1,5 larwy na jednej roślinie w przypadku zbóż ozimych i 0,5–1 larwa/roślinę w zbożach jarych w fazie liścia flagowego.

Wciornastki żerują w kłosach zbóż

Licznie występują też wciornastki, które powodują bielenie kłosów obserwowane już na wielu plantacjach wcześniej kłoszących się gatunków zbóż, miedzy innymi żyta ozimego. Szkodniki ukrywają się w częściowo wysuniętych kłosach lub u nasady liści. Szkodliwe są zarówno dorosłe osobniki jak i larwy, które wysysają soki z liści, źdźbeł, pochew liściowych i kłosów, w których niszczą zawiązki kwiatów i formujących się ziarniaków. Efektem jest charakterystyczne bielenie kłosów.

Próg ekonomicznej szkodliwości wynosi 5–10 owadów dorosłych lub larw na 1 kłosie, a w fazie wypełniania ziarna - 40–50 larw na 1 kłosie.

Miniarki w zbożach – czy są szkodliwe?

Jak informuje IOR PIB w Poznaniu lokalnie notuje się wysoką presję miniarek. Łatwo można je zidentyfikować po objawach ich żerowania, są to charakterystyczne miny, których może być nawet kilka na jednej roślinie. W minach larwy drążą korytarze, co prowadzi do zasychania blaszek liściowych roślin.

Próg ekonomicznej szkodliwości dla miniarek to 20–30 proc. uszkodzonej blaszki liściowej

Myszce – póki co mało aktywne

Nie wystosowano jeszcze komunikatów na temat występowania mszyc w zbożach. Nie oznacza to jednak, że w łanach ich nie ma. Na tym etapie zazwyczaj nalatywały na plantacje zbóż i zakładały kolonie. Prawdopodobnie jest za zimno, by szkodnik był w pełni aktywny. Z każdym dniem sytuacja może się zmienić, dlatego warto lustrować zboża także pod kątem występowania tych szkodników.

Próg ekonomicznej szkodliwości wynosi w fazie kłoszenia lub zaraz po wykłoszeniu pięć mszyc na jednym kłosie.

Czym zwalczać szkodniki w zbożach?

Niestety przeciwko miniarkom nie ma zarejestrowanego żadnego insektycydu. Jeśli zaistnieje potrzeba zwalczania należy wykonać zabieg przy okazji zwalczania skrzypionek, wciornastków albo mszyc. Preparatów na rynku jest sporo, ale substancji czynnych do wyboru bardzo mało.

W przypadku skrzypionek oraz wciornastków dostępne są tylko pyretroidy, a te można zastosować jedynie w temperaturze poniżej 20°C. Niestety sukcesywnie Komisja Europejska zapowiada wycofywanie substancji z tej grupy.

Najwięcej preparatów jest przeznaczonych do zwalczania mszyc. Oprócz pyretroidów można wykorzystać: mieszaniny acetamiprydu z pyretroidami, flonikamid, pirymikarb, sulfoksaflor.