Gigantyczne w stosunku do poprzednich lat zapotrzebowanie na materiał siewny zbóż jarych, sprowokował nieuczciwych ludzi do łatwego zarobku. W sprzedaży objazdowej i na targowiskach proponują rolnikom nasiona pszenicy jarej. W rzeczywistości jest to ziarno pszenicy ozimej.


Nawet jeśli odznacza się ono zadowalającą siłą kiełkowania i wzejdzie, to poza zielonką do zakiszenia (lub przyorania na zielony nawóz) innej korzyści nie przyniesie. Wszystkie rośliny ozime (oraz 2-letnie jak marchew pastewna, burak cukrowy i pastewny) aby zakwitły i wydały nasiona muszą przejść proces jarowizacji czyli oddziaływania niskich temperatur. W wypadku pszenicy ozimej czas trwania jarowizacji jest różny i zależy od odmiany, nie mniej jest to minimum 3 tygodnie. Niskie temperatury w tym okresie, indukują wytwarzanie w wierzchołkach pędów hormonów kwitnienia, bez których rośliny nie przejdą z fazy wegetatywnej w generatywną, a więc nie zakwitną i nie wydadzą nasion.