W zależności od terminu siewu, zboża jare są w fazie liścia flagowego, ewentualnie nieśmiało na początku kłoszenia (wiechowania - owies). Na tych plantacjach można spotkać wiele szkodników w tym głównie żerujące już larwy skrzypionki zbożowej oraz skrzypionki błękitek. Na zbożach jarych są już obecne larwy tego szkodnika, które mogą już osiągają typową wielkość 2-3 mm . Tym samym dokonują już wyraźnych szkód. 

Zalecamy zatem lustrację plantacji zbóż jarych w celu wyszacowania zagrożenia i po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości (który jest niższy niż w przypadku zbóż ozimych) wykonanie zabiegu ochronnego.  

Sygnałem do zabiegu jest stwierdzenie średnio 0,5-1 larwy na jednym źdźble: jęczmienia jarego, pszenicy jarej, pszenżyta jarego oraz owsa.

Zboża jare mogą także wymagać ochrony fungicydowej. W łanach zbóż jarych jest obecny przede wszystkim mączniak prawdziwy zbóż i traw a w jęczmieniu plamistość siatkowa jęczmienia. Większość insektycydów można łączyć z takim zabiegiem. 

Czym zwalczać skrzypionki w zbożach jarych?

Większość etykiet rejestracyjnych dla zbóż ozimych zezwala również na stosowanie tych preparatów w zbożach jarych. Wyjątek stanowi owies, który ze wszystkich gatunków zbóż ma najmniejsze możliwości ochrony.

Temat zwalczania skrzypionek, w obliczu ubywających substancji czynnych podejmowany był kilka tygodni temu.