Według wstępnych danych (dane MF, CIHZ)w 2014 r. polski eksport pszenicy miękkiej wzrósł z 1,7 mln ton w 2013 roku do 3,2 mln ton. Większość sprzedaży zagranicznej (około 2 mln ton) została zrealizowana w drugiej połowie ub.r. W I półroczu 2014 r. eksport szacowany jest na 1,2 mln ton (wobec 371,4 tys. ton w I półroczu 2013 roku) - podała Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAMMU/FAPA).

Najwięcej zboża zostało wywiezione do Arabii Saudyjskiej (27,6 proc.) oraz do Niemiec (26,5 proc.). Kolejne miejsca zajmują: Maroko (12,75 proc.), Algieria (7,6 proc.), Hiszpania (5,7 proc.), Egipt (2,7 proc.), RPA (2,9 proc.) oraz Zimbabwe, Kenia i Wielka Brytania.

O ile w ubiegłym roku eksport polskiej pszenicy wzrósł, to wyniki sprzedaży zagranicznej pozostałych gatunków zbóż są gorsze w porównaniu z 2013 rokiem. Ubiegłoroczny eksport żyta wyniósł niecałe 826 tys. ton wobec ok. 904 tys. ton rok wcześniej. Podobnie jak w poprzednich latach najważniejszym odbiorcą żyta z Polski pozostały sąsiadujące Niemcy. W tym kierunku wysłano 602 tys. ton ziarna tego gatunku. Wśród liczących się odbiorców należy wymienić poza tym takie kraje jak: Stany Zjednoczone, Danię, Hiszpanię oraz Finlandię.

W porównaniu z 2013 r. zmniejszył się wywóz kukurydzy - z 922,8 tys. ton do 788,9 tys. ton. Podobnie jak rok wcześniej kluczowym importerem polskiej kukurydzy były Niemcy. Eksport na ten rynek szacowany jest na 674 tys. ton. Poza tym polska kukurydza trafiała do: Czech, Islandii, Francji, Irlandii, Szwecji, Rosji oraz Wielkiej Brytanii.

Eksperci zwracają uwagę, że ubiegłoroczny spadek sprzedaży kukurydzy wiązał się ze wzrostem jej zakupów. W 2014 r. sprowadzono 350 tys. ton kukurydzy wobec ok. 286 tys. ton rok wcześniej.

Mniejszy był eksport jęczmienia z Polski. Sprzedano ok. 151 tys. ton ziarna tego gatunku wobec prawie 293 tys. ton w 2013 r. Zwiększył się za to import tego ziarna - z ok. 160 tys. ton do ponad 257 tys. ton. Największy udział wśród odbiorców naszego jęczmienia miały Niemcy, Libia, Algieria, Irlandia i Czechy.

W sezonie 2014/15 (od września ub.r.) Polska umocniła swoją pozycję w unijnym eksporcie pszenicy miękkiej. Według danych Eurostatu (dane za pięć miesięcy bieżącego sezonu handlowego), w wywozie do krajów trzecich (poza unijnych) Polska znalazła się w gronie największych eksporterów. Największe udziały przypadły: Francji (28 proc.), Rumunii (20 proc.), Niemcom (17 proc.), Litwie (9 proc.), Polsce (9 proc.) oraz Bułgarii (5 proc.).

W tym czasie kluczowymi rynkami zbytu dla unijnej pszenicy były: Algieria (16 proc.), Iran (13 proc.), Egipt (13 proc.), Arabia Saudyjska (9 proc.), Maroko (7 proc.), Jordania (4 proc.), oraz Libia (2 proc.).

Według danych KE, w bieżącym sezonie unijny eksport pszenicy miękkiej będzie na wysokim poziomie i może wynieść 30 mln ton. Firma analityczna Strategie Grains ocenia, że eksport z UE może wynieść nawet o 32,5 mln. Najwięcej prawdopodobnie wyeksportuje Francja, będąca liderem w produkcji pszenicy miękkiej w UE.