Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów, eksport produktów rolno-spożywczych z Polski w 2014 r. zwiększył się o 4,5 proc. do 21,3 mld euro. Eksport do Rosji spadł o 30 proc. (376 mln euro), a eksport na Ukrainę o 22 proc. (100 mln euro).

W tym kontekście bardzo interesująco prezentują się wyniki eksportu zbóż. Przede wszystkim zanotowano imponujące wyniki sprzedaży pszenicy. Zboże to jest bardzo poszukiwane na rynkach światowych, a Polska produkuje go coraz więcej, do tego dobrej jakości. Wartość eksportu pszenicy wzrosła w 2014 r. aż o 71 proc., czyli o 254 mln euro, do 612 mln euro. Można zauważyć, że sam wzrost eksportu pszenicy wyrównał w 2/3 spadek sprzedaży wszystkich towarów rolno-spożywczych do Rosji. Wolumen eksportu wzrósł jeszcze bardziej, bo o 89 proc., do 3,2 mln t.

Istotne zmiany zaszły również w kierunkach eksportu naszego najważniejszego rodzaju zbóż. Znacznie większa część ziarna wypływa z naszego kraju na Bliski Wschód i do Północnej Afryki, ale również w odleglejsze miejsca jak np. Afryka Wschodnia i Południowa. Największym odbiorcą w ubiegłym roku stała się Arabia Saudyjska, do której trafiło 882 tys. t pszenicy, czyli trzykrotnie więcej niż w 2013 r. Na drugim miejscu z wolumenem 849 tys. t uplasował się tradycyjnie nasz największy odbiorca, czyli Niemcy, którzy zwiększyli import o 34 proc. Kraje Afryki Północnej, Maroko, Algieria i Egipt, zajmują w tym zestawieniu miejsca 3, 4 i 6, z importem odpowiednio 408, 243 i 87 tys. t. Nowym kierunkiem eksportu są kraje Afryki Subsaharyjskiej, w tym głównie RPA, Zimbabwe, Kenia, do których łącznie wypłynęło ponad 350 tys. t polskiej pszenicy.

Duże wzrosty zanotowały również pszenżyto oraz w mniejszym zakresie prosa i pozostałych zbóż oraz nasiona gryki. Sprzedany w 2014 r. za granicę wolumen wyniósł 470 tys. t i był większy niż rok wcześniej o 252 tys. t (116 proc.). Jak wynika z danych szczegółowych Eurostatu, sprzedaż tych produktów była napędzana w największym stopniu przez wywóz pszenżyta do Niemiec.

Jednakże, co również interesujące, obniżył się, czasami dosyć wyraźnie, eksport ziarna innych rodzajów zbóż. Największy spadek procentowy (48 proc.) zanotował jęczmień, którego produkcja w sezonie 2013/14 była stosunkowo niewielka. Duże spadki dotyczyły również owsa (38 proc.) oraz kukurydzy (15 proc.). W całym 2014 r. kukurydzy wyeksportowano 789 tys. t, żyta 826 tys. t (-9 proc.), a jęczmienia 152 tys. t.

Dzięki dużemu eksportowi pszenicy, całkowity eksport zbóż w 2014 r. wyniósł 5,49 mln t i był o 1,38 mln t (34 proc.) większy niż rok wcześniej. Wartość tego eksportu ukształtowała się na poziomie 1,02 mld euro i była o 21 proc. wyższa.