Jak informuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, do tej pory w obszarze drogowego przejścia granicznego Dorohusk - Jagodzin nie było odpowiedniego zaplecza.

- Wcześniej służba fitosanitarna PIORiN musiała korzystać z pomieszczeń placówki Straży Granicznej, te jednak nie spełniały już przepisów unijnych. Dzięki otwarciu nowych budynków z nowoczesnym wyposażeniem laboratoryjnym, poprawi się jakość obsługi przewozów towarowych z Ukrainy do Polski – podano.

Rośliny i produkty roślinne, które wjeżdżają do Polski, są poddawane kontroli fitosanitarnej, wykonywanej przez inspektorów PIORiN.

- Kontrola obejmuje sprawdzenie dokumentów, fizyczne oględziny towaru, a także pobieranie próbek do oceny makroskopowej, przeprowadzanej w pracowni Oddziału Granicznego lub badań laboratoryjnych w Centralnym Laboratorium – poinformowała Inspekcja.