Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 26.10-1.11.2020 r. pszenicę konsumpcyjną kupowano po 827 zł/t, a więc o 8% drożej niż miesiąc wcześniej i o 19% niż przed rokiem. Kukurydzę kupowano po 746 zł/t. W porównaniu z notowaniami sprzed roku kukurydza była droższa o 25,5%. Ceny skupu pozostałych gatunków zbóż były na zbliżonym poziomie jak rok wcześniej.

Duży wpływ na tę sytuację ma nieurodzaj zbóż w wielu krajach europejskich. Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (w skrócie USDA) ocenia, że zbiory zbóż w UE w 2020 r. mogą ukształtować się w granicy 299 mln ton, a zatem o 6% niższej niż przed rokiem. Będzie to wynikiem spadku zbiorów pszenicy o 12% do 137 mln ton oraz kukurydzy o 4% do 64 mln ton. W tej sytuacji wysyłka zbóż ulegnie znacznemu ograniczeniu, szczególnie z Francji, Niemiec i Rumunii.

Znajduje to swoje przełożenie zarówno w średnich krajowych cenach skupu poszczególnych gatunków zbóż, jak i wielkości eksportu. Relatywnie wysoki i szybki ich odpływ z rynku wewnętrznego, pozwala podmiotom skupowym na oferowanie sprzedającym całkiem przyzwoitych cen.

W tygodniu kończącym się 15-go listopada polski eksport pszenicy poza UE wyniósł 95,13 tys. ton i stanowił ponad 1/4 całego unijnego eksportu tego zboża. Od początku obecnego sezonu (01.07.2020) wysłaliśmy poza granice UE: 831,78 tys. ton pszenicy. Stanowi to prawie 10% unijnego eksportu pszenicy. Nasz dotychczasowy eksport pszenicy (poza UE) jest o już o 20% większy od tego z początku poprzedniego sezonu, kiedy to w ciągu pierwszych 20 tygodni wywieźliśmy poza UE 666,08 tys. ton pszenicy.

W Unii Europejskiej szacowane przez USDA zbiory kukurydzy w sezonie 2020/2021 mogą być o 1% niższe niż w poprzednim sezonie i wynieść 66 mln ton. Nie pokryją one unijnego popytu na to zboże wynoszącego 87 mln ton. Niezbędny będzie spory import tego ziarna.

Żniwa kukurydzy ziarnowej w Polsce są opóźnione, ze względu na zmienną pogodę. Ostateczna wielkość plonów i zbiorów kukurydzy w 2020 r. będzie uzależniona od dalszego przebiegu warunków pogodowych. Najmniej znana podmiotom skupującym sytuacja na rynku krajów unijnych, zachęca je do oferowania atrakcyjnych cen. Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 26.10-1.11.2020 r., kukurydzę w kraju kupowano po 746 zł/t. W porównaniu z notowaniami sprzed roku była droższa o 25,5%.