Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, podpisał 11 kwietnia tego roku rozporządzenie w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb. Będzie ono obowiązywać od 1 maja.

Na ten temat pisaliśmy już wcześniej TUTAJ.

Treść rozporządzenia i wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb TUTAJ.

Co się zmieni? Po pierwsze będą obowiązywać niższe wartości klimatycznego bilansu wodnego (KBW).

Po drugie w wypadku niektórych upraw wydłużą się terminy stwierdzenia ewentualnej suszy rolniczej. Dla przykładu okres monitorowania kukurydzy nie zakończy się w okresie od 11 lipca do 10 września, ale zostanie wydłużony do czasu od 1 sierpnia do 30 września. Dłużej będą monitorowane też rośliny strączkowe.

Po trzecie w przypadku niektórych upraw np. kukurydza i rzepak, będzie można stwierdzić suszę rolniczą na lekkich glebach, czyli kategorii I.

- Resort rolnictwa poinformował, że uwzględniono uwagę samorządu rolniczego dotyczącą objęcia monitoringiem suszy na I kategorii gleb upraw kukurydzy na ziarno oraz na kiszonkę – podała Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Dodatkowo, ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi poinformowało Izbę także, że nowe wartości KBW uwzględniają w sposób bardziej dokładny uzależnienie zapotrzebowania roślin na wodę, zmieniające się w zależności od faz rozwojowych roślin, które ostatnio występują coraz wcześniej. Takie podejście, zdaniem MRiRW, sprawi, że wartości KBW określone w nowym rozporządzeniu będą bardziej związane z potrzebami wodnymi roślin zmieniającymi się w okresie wegetacyjnym.

Takiego stanu rzeczy nie przewidziano już dla trwałych użytków zielonych. - Resort rolnictwa stwierdził, że nie jest możliwe prowadzenie monitoringu suszy dla upraw traw, gdyż trawy nie są wymienione w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477). Dodatkowo brak jest aktualnie możliwości określenia klimatycznego bilansu wodnego dla użytków zielonych z uwagi na fakt, iż nie zostały opracowane szczegółowe mapy dla kraju określające poziom wody gruntowej, od których- oprócz KBW- zależy wilgotność gleb użytków zielonych, a IUNG-PIB zakresem badań środowiskowych dotyczących poziomu wód gruntowych nie zajmuje się – poinformowało KRIR.

W KBW nie uwzględniono też upraw buraka cukrowego, a te w tym sezonie, właśnie z powodu suszy, znacznie ucierpiały i muszą miejscami zostać przesiane. Wniosek w tej sprawie do resortu rolnictwa zgłosił Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego. Jednak jak napisał na Twitterze Rafał Strachota, dyrektor KZPBC, odpowiedź ministerstwa była następująca: „.. monitoring suszy nie jest prowadzony dla uprawy buraka cukrowego na I kategorii gleb ze względu na to, że kategoria ta nie jest wskazana do tej uprawy. Zgłoszona uwaga dotycząca objęcia monitoringiem suszy upraw buraka cukrowego na I kategorii gleb została skonsultowana z ekspertami z dziedziny upraw rolnych. Zgodnie z opinią ekspertów uprawa tej rośliny na glebach I kategorii już od wschodów obciążona jest ryzykiem, gdyż roślin ta ma wysoki wymagania glebowe, które są bardziej sprecyzowane w porównaniu z innymi roślinami uprawnymi…”