Import ziarna zbóż do naszego kraju nie zwiększa się z powodu umocnienie się złotego względem euro i dolara. Ceny zbóż u naszych sąsiadów utrzymują się na wysokich poziomach, co wpływa na opłacalność importu ziarna. Ale firmy handlowe szukają możliwości większego importu ziarna pszenicy i kukurydzy, głównie z Czech, Słowacji i Niemiec. Pojawiają się także sygnały o imporcie kukurydzy z Ukrainy.

Jak informuje IZP w minionym tygodniu, ceny pszenicy paszowej były nieco wyższe niż przed tygodniem i na południowym - wschodzie i wschodzie kraju kształtowały się na poziomie ok. 730-750 zł/t, a w regionach północnych - 770-780 zł/t (ceny loco gospodarstwo). Ceny tego zboża z dostawą w dalszym ciągu kształtują się w przedziale 760-840 zł/t, w zależności od regionu kraju.

Ceny płacone za kukurydzę są ciągle o około 20 zł/t wyższe od cen pszenicy paszowej. Ceny kukurydzy na południowym wschodzie to poziom 750-760 zł/t, w centrum i regionach zachodnich - 760-780 zł/t (ceny loco gospodarstwo). Ceny kukurydzy z dostawą do wytwórni to poziom 780-850 zł/t, w zależności od regionu kraju.
Ceny pszenżyta paszowego na rynku krajowym to poziom 750-790 zł/t. Ceny żyta paszowego kształtują się w przedziale 720-760 zł/t, ale podaż tego zboża jest śladowa. Wysokie pozostają ceny jęczmienia paszowego, które kształtują się na poziomie 780-840 zł/t, ale dostępność tego zboża jest również bardzo ograniczona (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

Ceny pszenicy konsumpcyjnej w dalszym ciągu są dość stabilne. Krajowa podaż pszenicy konsumpcyjnej jest uzupełniana m.in. ziarnem importowanym ze Słowacji. Podobnie jak w poprzednich tygodniach, młyny nie zgłaszają większego zapotrzebowania na pszenicę i z reguły kupują małe partie zbóż. W zależności od regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości białka), ceny płacone za pszenicę konsumpcyjną w młynach kształtują się w przedziale 840-880 zł/t. Ceny żyta konsumpcyjnego kształtują się na poziomie 920-970 zł/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).