Rzepak kosztuje nieco więcej niż 7 dni temu, bo tona nasion dochodzi ponownie do 1600 zł/t netto. Zboża nie zmieniły swojej ceny, podobnie kukurydza i to zarówno mokra, jak i sucha.

Podrożały za to nasiona łubinu, grochu i bobiku, analogicznie za nie można dostać średnio w zł/t netto: 940, 800 i 900.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 10 października 2018 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Młyny
- pszenica konsumpcyjna – 820,
- żyto konsumpcyjne – 680.

Lubella
- pszenica konsumpcyjna – 720.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- pszenica konsumpcyjna – 815,
- pszenica paszowa – 730,
- jęczmień paszowy – 650,
- jęczmień konsumpcyjny – 750,
- żyto konsumpcyjne – 695,
- pszenżyto – 700,
- rzepak – 1550,
- kukurydza mokra - 520.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 760.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- żyto konsumpcyjne - 700.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 740,
- żyto – 680,
- pszenżyto – 700,
- jęczmień paszowy – 700,
- kukurydza mokra – 520,
- rzepak – 1570,
- soja – 1380.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 820,
- jęczmień konsumpcyjny – 650,
- żyto – 550,
- pszenżyto - 550.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- pszenica paszowa - 710.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 780-820,
- pszenica paszowa – 740,
- jęczmień konsumpcyjny – 720,
- jęczmień paszowy – 700,
- żyto konsumpcyjny – 650-700,
- żyto paszowe – 600,
- pszenżyto – 720,
- owies – 600-620,
- kukurydza sucha – 680,
- kukurydza mokra - 450,
- rzepak – 1600,
- łubin – 900,
- bobik – 850,
- groch – 780.

Piast Gołańcz
- pszenica – 790,
- pszenżyto – 742,
- jęczmień – 750,
- kukurydza sucha – 720,
- kukurydza mokra – 510,
- rzepak – 1570.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 700,
- żyto konsumpcyjne – 700,
- żyto paszowe – 620,
- pszenżyto – 650,
- jęczmień – 600,
- kukurydza mokra – 500,
- rzepak 1500.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- żyto konsumpcyjne – 700.

Elewarr Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 750,
- pszenżyto – 680,
- żyto konsumpcyjne – 620,
- jęczmień konsumpcyjny – 750,
- jęczmień paszowy – 710,
- kukurydza mokra – 510.
Boferm Górki
- pszenica – 719,
- żyto – 598,
- pszenżyto – 654,
- jęczmień – 719,
- owies – 420-460,
- kukurydza sucha – 607,
- łubin – 744,
- rzepak – 1490.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 770-810,
- pszenica paszowa – 750,
- żyto konsumpcyjne – 720,
- żyto paszowe – 670,
- kukurydza mokra – 500,
- rzepak – 1600.

Agrii Mag
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- pszenica paszowa – 762,
- pszenżyto – 669,
- żyto konsumpcyjne – 655,
- żyto paszowe – 627,
- owies – 558,
- łubin – 953,
- groch – 790,
- bobik – 906.

Rol Prem
- pszenica konsumpcyjna – 800-840,
- pszenica paszowa – 750-780,
- żyto konsumpcyjne – 500-620,
- żyto paszowe – 500-520,
- pszenżyto – 720,
- jęczmień konsumpcyjny – 760,
- jęczmień paszowy – 720,
- kukurydza mokra – 520,
- rzepak – 1550.

Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 820,
- pszenica paszowa – 750,
- żyto paszowe – 640,
- żyto konsumpcyjne – 650,
- jęczmień konsumpcyjny – 700,
- jęczmień paszowy – 660,
- pszenżyto – 680,
- kukurydza mokra – 500,
- owies – 580,
- rzepak – 1550.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 790,
- pszenica paszowa – 750,
- jęczmień paszowy – 700,
- pszenżyto – 710,
- kukurydza sucha – 660,
- owies – 530,
- żyto konsumpcyjne – 640,
- żyto paszowe – 620,
- kukurydza mokra – 500,
- rzepak 1570.

Elewarr Bielsk Podlaski
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- żyto konsumpcyjne – 600.

Transrol
- pszenica konsumpcyjna - 810-820,
- pszenica paszowa - 770-800,
- pszenżyto - 720-755,
- żyto paszowe – 670-720,
- żyto konsumpcyjne - 730,
- jęczmień paszowy – 730,
- jęczmień konsumpcyjny – 750,
- rzepak - 1590,
- kukurydza sucha - 710,
- owies paszowy - 600.