Ceny nie tylko spadają, ale też niektóre firmy przygotowują się do żniw – „gazują” magazyny i planują wstrzymanie skupu. Poza tym podaż ziarna jest bardzo niska, rolnicy przeważnie to co mieli już sprzedać – sprzedali.

Przypominamy, w marcu i kwietniu wyeksportowaliśmy wyjątkowo dużo ziarna zbóż. Poza tym eksperci Izby Zbożowo-Paszowej ocenili, że w maju eksport pszenicy przez porty wyniósł 350 tys. ton. Ale już w czerwcu, ich zdaniem, może nastąpić wyraźne spowolnienie eksportu, który drogą morską może wynieść 100-120 tys. ton.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 10 czerwca 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Młyny
- pszenica konsumpcyjna – 733,15,
- żyto konsumpcyjne – 495,37.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 760.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 720,
- żyto – 560.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 740,
- pszenica paszowa – 720.

Golpasz Janowiec Wielkopolski
- pszenica – 790,
- pszenżyto- 650.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcja – 780,
- jęczmień konsumpcyjny – 690,
- żyto - 520.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 710,
- pszenica paszowa – 680.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna - 750-770,
- pszenica paszowa – 720,
- pszenżyto – 620,
- żyto paszowe – 500,
- żyto konsumpcyjne - 510-530,
- jęczmień konsumpcyjny – 620,
- rzepak – 1600,
- kukurydza sucha – 670,
- owies – 580,
- groch – 870,
- bobik – 980,
- łubin – 1080.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 720,
- pszenica paszowa – 700,
- żyto konsumpcyjne – 510,
- żyto paszowe – 500,
- pszenżyto – 650,
- jęczmień – 550,
- kukurydza – 650,
- owies - 400.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
-pszenica konsumpcja – 760,
- żyto – 480.

Agroland sp. Z o.o.
- skup wstrzymany, magazyny są przygotowywane do nowych zbiorów.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach
- pszenica konsumpcyjna - 720-690,
- pszenica paszowa – 670.

F.H.U. Gawor
- pszenica konsumpcyjna – 740,
- pszenica paszowa – 710.

Elewator Jabłowo (ceny na czerwiec-sierpień)
- pszenica konsumpcyjna – 745,
- pszenica paszowa – 630,
- pszenżyto – 550,
- żyto paszowe – 500,
- żyto konsumpcyjne – 520,
- jęczmień konsumpcja – 600,
- rzepak – 1590,
- groch – 800,
- bobik – 850,
- łubin – 900.

Rol-Prem
- pszenica konsumpcyjna – 780-800,
- pszenica paszowa –720-740,
- pszenżyto – 650,
- żyto pasza – 520-540,
- jęczmień – 600,
- rzepak – 1630,
- kukurydza sucha – 660.

Agrito
- pszenica konsumpcja –770,
- pszenica pasza – 750,
- pszenżyto – 650,
- żyto pasza – 530,
- jęczmień konsumpcja – 620,
- kukurydza sucha – 720.

Firma Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 760,
- pszenica paszowa – 730,
- pszenżyto – 600,
- żyto paszowe – 530,
- żyto konsumpcyjne – 530,
- jęczmień – 570,
- kukurydza sucha – 700.

Agro As
- pszenica konsumpcyjna – 720,
- pszenica paszowa – 700,
- pszenżyto – 610,
- żyto paszowe – 520,
- jęczmień konsumpcja – 540,
- kukurydza – 680.

Elewarr Bielsk Podlaski
- pszenica konsumpcja – 700.

PROCAM
- pszenica konsumpcyjna – 800 (stary zbiór) -730 (nowy zbiór)
- pszenica paszowa – 750 (stary zbiór) – 620 (nowy zbiór)
- pszenżyto – 570,
- żyto konsumpcyjne – 520,
- jęczmień konsumpcyjny – 600,
- rzepak – 1600,
- kukurydza sucha – 700 (stary zbiór) - 620 (nowy zbiór)
- owies – 550.

PHU Łukasz Kaczmarek
- pszenica – skup wstrzymany
- pszenżyto – 620,
- jęczmień konsumpcja – 650.

Street – retail
- rzepak – 1680.

Boferm Górki
- pszenica konsumpcyjna - 700,
- pszenżyto – 560,
- żyto - 448,
- jęczmień konsumpcja - 560,
- rzepak – 1500,
- kukurydza sucha – 680,
- owies – 448,
- łubin - 800.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- pszenica paszowa – 720,
- pszenżyto – 600,
- żyto konsumpcyjne – 580,
- żyto paszowe – 560,
- jęczmień paszowy – 600,
- kukurydza sucha – 700,
- rzepak – 1620.

AGROCHEM Puławy
- pszenica konsumpcyjna – 810,
- pszenica paszowa – 750,
- pszenżyto – 640,
- żyto – 530,
- jęczmień – 620,
- rzepak – 1580,
- kukurydza sucha – 750.

WIPASZ S.A.
- pszenica – skup wstrzymany
- jęczmień – 690.