W ciągu ostatnich kilku dni tylko parę punktów skupu zbóż, które sprawdziliśmy, zmieniło ceny ziarna. Mimo to można zaobserwować pewną tendencję, że nieznacznie, zwykle 10 zł na tonie, obniżyła się cena ziarna paszowego. Podrożał za to rzepak. Trzeba też zauważyć, jak wynika z nieoficjalnych danych zebranych przez redakcję,  że ceny kukurydzy ziarnowej w październiku, zwłaszcza suchej, mogą być niższe. Na zbiory ziarna na razie jest za wcześnie, bo roślina nie jest jeszcze dojrzała.

Jaka obecnie jest średnia cena poszczególnych gatunków zbóż i nie tylko? Tona pszenicy konsumpcyjnej kosztuje średnio (netto) – 620 zł, pszenicy paszowej – 587 zł, kukurydzy suchej – 614 zł, kukurydzy mokrej – 380 zł, żyta konsumpcyjnego – 546 zł, żyta paszowego – 494 zł, pszenżyta – 544 zł, owsa – 452 zł, jęczmienia paszowego – 537 zł, jęczmienia konsumpcyjnego – 573 zł i rzepaku – 1523 zł.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 20 września 2017 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Młyny Polskie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- pszenica paszowa – 610,
- żyto konsumpcyjne – 560-580,
- kukurydza mokra – 355,
- rzepak - 1610.

Lubella S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 650.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- pszenica konsumpcyjna – 645,
- pszenica paszowa – 590,
- żyto konsumpcyjne – 540,
- żyto paszowe – 470,
- pszenżyto – 570,
- jęczmień konsumpcyjna – 560,
- jęczmień paszowy – 550,
- owies – 485,
- rzepak – 1540.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 630.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 620-680,
- żyto – 600.

Osadkowski S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 600,
- żyto paszowe – 520,
- pszenżyto – 510,
- jęczmień paszowy – 500,
- soja – 1300,
- kukurydza mokra – 380-390,
- kukurydza sucha – 600.

Gol Pasz Janowiec
- pszenica paszowa – 610,
- żyto paszowe – 510,
- pszenżyto – 560,
- jęczmień paszowy – 580,
- kukurydza sucha – 690,
- bobik – 730.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 610,
- żyto konsumpcyjne – 510,
- jęczmień konsumpcyjny – 580.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 610,
- pszenica paszowa – 580.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 610-660,
- pszenica paszowa – 560,
- żyto konsumpcyjne – 530-560,
- żyto paszowe – 470,
- pszenżyto – 550,
- jęczmień konsumpcyjna – 580,
- jęczmień paszowy – 560,
- owies – 440-460,
- rzepak – 1520,
- kukurydza sucha – 560,
- kukurydza mokra – 380,
- łubin – 820,
- bobik – 720.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- pszenica paszowa – 590,
- żyto konsumpcyjne – 560,
- żyto paszowa – 510,
- pszenżyto – 540,
- jęczmień paszowy – 530,
- owies – 430.

Gołańcz Piast
- pszenica paszowa – 620,
- rzepak – 1550.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica konsumpcyjna – 650-670,
- żyto konsumpcyjne – 570.

Agroland
- pszenica konsumpcyjna – 600,
- pszenica paszowa – 580,
- jęczmień paszowy – 510.

Agro-Biznes
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- pszenica paszowa – 580,
- żyto konsumpcyjne – 520,
- żyto paszowe – 500,
- jęczmień paszowy – 510,
- owies – 480,
- pszenżyto – 560,
- rzepak – 1550.

Elewarr Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 620,
- pszenica paszowa – 560,
- żyto konsumpcyjne – 570,
- jęczmień konsumpcyjny – 600,
- jęczmień paszowy – 540.

F.H.U. Gawor
- pszenica konsumpcyjna – 620,
- pszenica paszowa – 580,
- jęczmień paszowy – 530,
- kukurydza mokra – 370-380.

Boferm Górki
- pszenica paszowa – 598,
- żyto paszowe – 495,
- pszenżyto – 532,
- jęczmień paszowy – 542,
- owies – 420,
- rzepak – 1400,
- łubin – 654,
- groch – 560.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- pszenica paszowa – 600,
- żyto konsumpcyjne – 530,
- żyto paszowe – 490,
- pszenżyto – 550,
- jęczmień paszowy – 550,
- rzepak – 1525.

Rol Prem
- pszenica konsumpcyjna – 620,
- pszenica paszowa – 580,
- żyto konsumpcyjne – 550,
- żyto paszowe – 500,
- pszenżyto – 550,
- jęczmień paszowy – 550,
- owies – 480,
- rzepak – 1530,
- kukurydza mokra – 380,
- rzepak – 1530,
- łubin - 820.

AgroNowak
- pszenica konsumpcyjna - 630,
- jęczmień konsumpcyjny - 580,
- żyto konsumpcyjne - 530,
- owies - 500,
- pszenżyto - 520,
- kukurydza sucha - 650,
- kukurydza mokra - 350,
- rzepak - 1560.

Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- pszenica paszowa – 620,
- żyto konsumpcyjne – 540,
- żyto paszowe – 470,
- pszenżyto – 550,
- jęczmień paszowy – 560,
- owies – 420,
- rzepak – 1550,
- kukurydza mokra – 370,
- kukurydza sucha – 580.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 620,
- pszenica paszowa – 600,
- żyto konsumpcyjne – 500,
- żyto paszowe – 480,
- jęczmień konsumpcyjny – 530,
- jęczmień paszowy – 510,
- owies – 450,
- rzepak – 1550,
- kukurydza mokra – 390
- kukurydza sucha - 620.

Elewarr Bielsk Podlaski
- pszenica konsumpcyjna – 600,
- żyto konsumpcyjna – 540,
- jęczmień konsumpcyjny - 570.