W lipcu ceny pszenicy w skupie wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem do 90,83 zł/dt, tj. zaledwie o 0,2 proc., ale w odniesieniu do lipca 2011 r. były wyższe o 5,4 proc. Na targowiskach z kolei za 1 dt pszenicy płacono 94,73 zł, tj. o 2 proc. mniej niż przed miesiącem i o 9 proc. mniej niż przed rokiem.

Żyto potaniało, bo w skupie płacono za nie 77,98 zł/dt, tj. o 8,3 proc. mniej w porównaniu z czerwcem i o 6 proc. więcej niż w tym samym okresie ub. roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 79,77 zł/dt.

Ceny jęczmienia w skupie w ubiegłym miesiącu wzrosły w stosunku do czerwca nieznacznie, bo tylko o 0,8 proc. do poziomu 84,27 zł/dt. Cena ta była jednak znacząco wyższa niż przed rokiem, bo aż o 11,6 proc. Na targowiskach za 1 dt płacono 88,20 zł - o 3,9 proc. mniej.

Pszenżyto w skupie potaniało i na targowisku potaniało. Podobną tendencję wylazywały ceny owsa.

W lipcu za ziemniaki w skupie płacono 50,41 zł/dt, tj. o 6,7 proc. więcej niż przed miesiącem, ale za to o 11,4 proc. mniej niż przed rokiem. W obrocie targowiskowym ceny ziemniaków jadalnych wczesnych wynosiły 76,84 zł/dt, i były niższe o 57,6 proc. niż przed miesiącem i o 32,1 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - podaje GUS.