W nadchodzącym sezonie prognozowane zbiory zbóż mają wynieść do 289,8 mln t. Nie zmieniły się za to przewidywania związane z wysokością zbiorów pszenicy miękkiej. Ma ona pozostać na podobnym poziomie.

Wysokie ceny pszenicy konsumpcyjnej znajdą odzwierciedlenie w powiększeniu areału upraw tego gatunku we Wspólnocie, spodziewane są też większe plony. Zbiory pszenicy są prognozowane na 135,5 mln t, to o 7 proc. więcej niż w ubiegłym roku.

Większa ma być też powierzchnia uprawy jęczmienia. Areał ten ma wzrosnąć o 2 proc., a produkcja o 4 proc. do 55,2 mln ton.

Zbiory kukurydzy również powinny być wyższe. Przewidywane są one na 58,3 mln t. To o 6 proc. więcej niż w zeszłym roku.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych