Co z cenami? Skupy nadal sondują rynek. Część ma wstrzymane zakupy. Ale widać delikatne, kilkuzłotowe obniżki (w porównaniu z tym sprzed dwóch tygodni). Podrożał za to rzepak, który przeważnie kosztuje za tonę więcej niż 1500 zł netto.


Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 16 lipca 2019 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego)

Lubella
- pszenica konsumpcyjna – 660.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- pszenica konsumpcyjna – 670,
- pszenica paszowa – 600,
- żyto konsumpcyjne – 525,
- żyto paszowe – 470,
- pszenżyto – 565,
- jęczmień konsumpcyjny – 620,
- jęczmień paszowy – 590,
- owies – 610,
- rzepak – 1520.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 670.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- skup wstrzymany.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- pszenica paszowa – 630,
- jęczmień paszowy – 540,
- rzepak - 1550.

Gol Pasz
- pszenica – 680,
- jęczmień – 600.

ZPZM Kruszwica
- pszenica – 670,
- jęczmień – 570,
- żyto – 580,
- pszenżyto - 580.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 640,
- pszenica paszowa – 610,
- rzepak – 1520.

Ziarn Pol Elewator Górki
- rzepak – 1525.

Elewator Sieradz
- jęczmień – 530,
- żyto konsumpcyjne – 530,
- żyto paszowe – 500.

Piast Gołańcz
- jęczmień – 580.

- Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica – 680,
- żyto – 600.

Elewarr Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- pszenica paszowa – 630,
- jęczmień konsumpcyjny – 600,
- jęczmień paszowy – 580,
- żyto konsumpcyjne – 560,
- żyto paszowe – 540,
- rzepak – 1520.

Boferm Górki
- pszenica – 579,
- żyto – 467,
- pszenżyto – 542,
- jęczmień – 540,
- owies – 448-467,
- kukurydza sucha – 600,
- rzepak – 1480.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 670-730,
- pszenica paszowa – 610,
- żyto – 570,
- pszenżyto – 550,
- jęczmień – 550,
- rzepak – 1500.

Rol Prem
- pszenica konsumpcyjna – 620,
- pszenica paszowa – 600,
- pszenżyto – 580-600,
- jęczmień – 560-580,
- żyto – 520-550,
- rzepak – 1530.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 670,
- pszenica paszowa – 630,
- pszenżyto – 570,
- żyto konsumpcyjne – 560
- żyto paszowe – 520,
- jęczmień – 580,
- kukurydza sucha – 670,
- kukurydza mokra – 420.

Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- żyto paszowe – 510,
- żyto konsumpcyjne – 530,
- pszenżyto – 540,
- jęczmień - 530,
- rzepak – 1500.

Agro As
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- pszenica paszowa – 620,
- jęczmień – 550,
- rzepak – 1530.

Street Retail
- rzepak – 1530.

PHU Łukasz Kaczmarek Skup Zbóż
- pszenica paszowa – 620,
- pszenżyto – 580,
- jęczmień – 580.

Agrohandel Mariusz Jakubiuk
- rzepak – 1520.